Aerosolit saattavat vaikuttaa veden kiertokulkuun

Science-lehdessä julkaistun artikkelin taustalla on kansainvälinen tutkimushanke Indian Ocean Experiment (INDOEX). Tutkimushankkeessa havaittiin, että aerosolit vähentävät valtamereen päätyvää auringon säteilyä. Veden kiertokulku saa energiansa auringosta: aurinko lämmittää merta, josta haihtuu vettä ilmakehään. Vesi kerääntyy pilviksi ja viilennyttyään sataa alas. Mikäli aerosolit estävät auringon säteilyn etenemistä mereen, veden kiertokulku saattaakin heikentyä.

Aerosolit saattavat haitata veden kiertokulkua paitsi valtamerissä, myös pilvissä. Saastuneilla alueilla aerosolit saattavat vähentää sadetta, sillä aerosolit saattavat muuttaa vesihöyryn pisaroitumisominaisuuksia. Mikäli ilmansaasteet vähentäisivät sadetta, tällä voisi olla suoria vaikutuksia maapallon suuriin vesivarastoihin – järviin, pohjaveteen ja jäätiköihin.

Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että aerosolit lisäävät ilmakehän lämpenemistä ja vähentävät planeettamme pinnan lämpöä. Aerosolien oletettuja vaikutuksia ei yleensä ole laskettu mukaan ilmastoennusteiden malleihin. Tutkimusryhmä ehdottaakin, että aerosolien vaikutukset pitäisi ottaa tuleviin ennusteisiin mukaan, ja että tutkimusta pitäisi tehostaa, jotta saataisiin tietää enemmän maailmanlaajuisista aerosolipäästöjen määristä ja keskittymistä.

Aerosolit (joita INDOEX tutki Aasiassa) ovat alle mikrometrin kokoisia hiukkasia, jotka koostuvat sulfaateista, nitraateista, orgaanisista aineksista, tuhkasta ja mineraalipölystä, ja joita syntyy mm. biomassan palaessa ja fossiilisten polttoaineiden käsittelyssä. Yksi INDOEXin löydöksistä onkin, että ilman saastuminen ei ole leimallisesti teollisuuteen liittyvä ilmiö. Teollistumistasoltaan alhaiset alueet saattavat olla erittäin saastuneita kuivien kausien aikana.


Vedenkulutus on YK:n mukaan kuusinkertaistunut viimeisten 70 vuoden aikana. Onkin mahdollista, että vedestä tulee se tekijä, joka määrittää kestävän kehityksen rajat.

Lähde: ENS