Paineet aloittaa öljynporaus Alaskassa kasvavat

Bushin hallinto ja sen kannattajat kongressissa käyttävät syyskuun 11. päivän tapahtumia ja Afganistanin sotaa hyväkseen ajaessaan öljyntuotannon kotimaisuusasteen nostamista – etenkin Alaskassa sijaitseva Arctic National Wildlife Refuge (ANWR)-kansallispuisto ja muita valtion omistamia maita on öljy-yhtiöiden tähtäimessä.

Kannattajat pitävät uusia öljynporaushankkeita tärkeinä jotta riippuvuus tuontiöljyyn, jonka lasketaan lisääntyvän 57:llä prosentilla seuraavien 20 vuoden aikana, vähenisi.

Vastustajien mukaan kansallispuistoja ja muita suojeltuja alueita ei voida altistaa öljyntuotannolle siitä aiheutuvien tuhoisien vaikutusten ja saasteiden takia. Aihe on liitetty osaksi taloudellista elvytyspakettia, jonka voimaantuloa kiista voi jarruttaa.

Jotkin lainsäätäjät ja energia-analyytikot painottavat 10 viime viikon osoittaneen, että Yhdysvaltojen on panostettava mieluummin energiatehokkuuteen kuin uuden öljyn haalimiseen.

Nojaten energiantuottajien järjestön (EPA) lukuihin, Senaattori Barbara Boxer (dem.) toteaa,” Voisimme rekkojen polttoaineenkulutus-standardeja ajanmukaistamalla säästää seitsemässä vuodessa saman öljymäärän kuin arktisella kansallispuistolla on tarjottavanaan.”

Tuotantokeskeisen energiastrategian isä, varapresidentti Dick Cheney, perusteli taannoin suunnitelmiaan USA:n kauppakamarille. Hänen mielestään asiaa on tarkasteltava kansallisena turvallisuuskysymyksenä ja piti ”äärettömän typeränä” olla lisäämättä kotimaista öljyntuotantoa.

Ympäristönsuojelijoiden ja öljyteollisuuden välinen riita, tästä Alaskan pohjois-rannikolla sijaitsevasta 1,5 miljoonan aarin tasankoalueesta, on jatkunut jo vuosia.

”ANWR ei ole vain paikka jossa porata öljyä, se on samalla suurin potentiaalinen ja kotimainen öljyvarantomme,” sanoi sisäministeri Gale Norton öljyntuottajien- järjestön kokouksessa Houstonissa. ”Tässä on kyseessä turvallisuus ja talouden elpyminen.”

Norton muistutti myös, että USA tuo päivässä 700 000 tynnyriä (barrel=181,7 litraa) Irakilaista öljyä. ”Olisi aika alkaa investoimaan niitä rahoja omalle takapihallemme Saddam Husseinin taskujen sijaan,” hän sanoi.

Senaatissa republikaanit ja muutama demokraatti jakavat saman näkökannan. Senaattori Frank Murkowski (rep.) Alaskasta luonnehtii ANWR:a ” kansakuntamme parhaaksi uuden tutkimustoiminnan kohteeksi,” ja lisää, ”Se voi korvata Saudi-Arabiasta ostamamme öljyn seuraavat 30 vuotta.”

Mutta kriitikot vakuuttavat tämänkaltaisten suunnitelmien pohjautuvan kyseenalaisiin arvioihin öljyn määrästä, jota ANWR:n jäinen tundra kätkee sisäänsä. Senaattori Murkowski tukeutuu optimistisimpaan, 16 miljardin barrelin, arvioon.

US Geological Survey’sin (USGS) tuoreimpien tutkimusten mukaan, on ainoastaan 5% mahdollisuus, että niin suuria määriä öljyä saataisiin alueelta talteen.

Keskimääräinen arvio talteen otettavasta öljyn määrästä on 10,4 miljardia barrelia, raportoi USGS. On 95% todennäköisyys, että öljyn määrä on paljon vähäisempi kuin Murkowskin esittämät luvut. Vastakkaisessa ääripäässä määrä on 5,7 miljardia barrelia, ja se voi vielä tippua jos valtion ja alkuperäiskansojen maita päätetään jättää rauhaan.

Kaikki nuo luvut viittaavat teknisesti hyödynnettävään öljyyn. Olisikin tarkoituksenmukaisempaa tarkastella taloudellisesti hyödynnettävän öljyn määrää – tarkoittaen öljyä, jonka nosto ei tule taloudellisesti myyntivoittoja kalliimmaksi. Taistelu ANWR:stä – yhdestä Yhdysvaltojen tärkeimmästä ympäristökysymyksestä – onkin linkittynyt myös öljyn maailmanmarkkinahintojen jatkuvaan heilahteluun.

Kun hinta viime aikojen tapaan on laskenut, on laskenut myös taloudellisesti hyödynnettävän öljyn määrä. USGS:n arvion mukaan öljyn hinnan ollessa $24/barreli, on taloudellisesti hyödynnettävän öljyn määrä 5,2 miljardia barrelia.

Mutta viime viikolla hinnan ollessa $15,35/barreli, arvioi Washingtonilainen ympäristöjärjestö, the Wilderness Society, taloudellisesti hyödynnettävän öljyn määräksi vain noin 1 miljardia barrelia.

Öljyn hinnan tippuessa alle $13/barreli, ei ANWR:n öljyjä kannata taloudellisesti hyödyntää, kerrotaan USGS:sta.

Ympäristönsuojelijoiden näkökulmasta tilanne näyttää vaikealta, sillä pelastaakseen osan Alaskan villiä luontoa, on syytä jopa toivoa öljyn hintojen matalana pysymistä.

Taloudelliseen debattiin ANWR:stä kuuluu myös työllisyys. American Petroleum Instituten vuonna 1990 tekemän tutkimuksen mukaan öljyn tuotanto ANWR:ssä loisi 750 000 uutta työpaikkaa.

Mutta syyskuussa julkaistun, Center for Economic and Policy Research:in tekemän, tuoreempiin tietoihin maailman öljyvarojen suuruudesta nojaavan tutkimuksen mukaan, öljyn hinnan laskun ja sen aiheuttaman työttömyyden tuloksena työpaikkoja syntyisi 46 300.

Öljyteollisuuden tukijat väittävät öljynporauksen ja ympäristönsuojelun yhteensovittamisen olevan mahdollista.

Kuitenkin US Fish and Wildlife Service, joka kontrolloi kansallispuistoja, raportoi aikaisemmin tänä vuonna, että Alaskan luonto ei ole kestokyvyltään tarpeeksi voimakas öljyteollisuuden aiheuttamille uhkille. Tarkasteltaessa öljyteollisuuden ympäristöhistoriaa, löydetään lukuisia merkittäviä ja anteeksiantamattomia tapauksia, joissa ympäristöä on pilaantunut.


Lähde: The Christian Science Monitor ja EnviroLink Network