Där livet kan slå rot: Samhälleliga trender och svaga signaler

Omvandling av arbetskulturen

Kulturell urbanisering

Ökat miljömedvetande

Förlängd ungdom

Mer boendegemenskap

Individualisering

En mer kosmopolitisk tillvaro

Målsättningar som stärker den lokala gemenskapen eftertraktas

Möjlighet till positiv differentiering av bostadsområden

Utbrett singelliv

Utförligare på finska.