Där livet kan slå rot: Reflektion över uppdraget och vårt angreppssätt

Man kan eventuellt kritisera oss för att vi inte tillför diskussionen något nytt: det vi säger har sagts förr, antagligen kärnfullare och med större kompetens. Detta var också ett tema som togs upp av ledningsgruppen för Lyyli och inte bara i förhållande till vår undersökning: Vad genuint nytt har Lyyli-undersökningarna egentligen att komma med? Är det inte redan nog diskuterat, det skulle gälla att driva igenom det vi mycket väl vet att bör göras (när det gäller ekologisk hållbarhet, det samma kan sägas om mångt och mycket i fråga om stadsmiljön).

Hur kan vi försvara oss mot denna skeptiska invändning? Om ingenting annat försvar kan anföras, så kan vi alltid säga att vi skriver för oss själva. Först genom att själva formulera de samma tankar som tänkts tidigare lär vi oss att verkligen förstå dem. Självfallet har kontexten tidigare varit en annan och ingen har anlagt helt samma synvinkel som vi på frågorna. Vi försöker trots de ibland mångordiga utläggningarna komprimera information, föra den vidare genom studiecirklar och projekt. Slutligen har vår avsikt i hög grad varit att knyta teorin till praktiken. Vi inte bara formulerar en stadsvision verbalt, vi visualiserar den också. Vi försöker också få igång en diskussion och bilda nätverk av intresserade.

Vi är därför ytterst tacksamma för kommentarer och inbjuder alla intresserade att delta i arbetet!

Tillbaka till ingångssidan till Där livet kan slå rot