Dodona Combo

Dodona Combo on kansallinen keskustelukulttuurin edistämisprojekti, joka toimii yhteistyössä myös muiden tahojen kanssa.

Dodona Combo on suomalainen keskustelufoorumi ja maailmankuvien kohtauspaikka, jonka sisällöllisinä kiinnepisteinä ovat maailman tila, arvot ja yhteinen tulevaisuus. Dodona Combo jäsentää mediassa, kahvipöydissä ja kaduilla käytävää keskustelua. Tavoitteena on johdonmukainen ja tuloksellinen kokonaisuus kansalaiskeskustelun ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tukemiseksi – Dodona Combo on väline rationaaliseen yhteistyöhön.

Dodona Combo on järjestänyt yleisötilaisuuksia ja keskusteluryhmiä, joihin kutsutaan kaikkien elämänalojen edustajia jakamaan näkemyksiään maailmasta ja tulevaisuudesta. Selkeän ja rohkean ajattelun edistämiseksi Dodona Combo pyrkii perinteisten vastakkainsetteluiden tuolle puolen tehokkaaseen vuorovaikutussuhteeseen.

TeematVuorovaikutus


Dodona Combon vuorovaikutukseen painottunut osio on nimeltään AMFI. AMFIn tiimoilta on järjestetty mm. sosiaalipsykologiaa ja viestintää sivuavia yleisötilaisuuksia.

Arvot, ympäristöfilosofia


Arvoihin ja filosofiaan painottunut osio on NYMFI, jonka puitteissa kehitetään ympäristöajattelua ja laajennetaan ekofilosofisia tarkastelukulmia. NYMFI on järjestänyt mm. valtakunnallisen ympäristöfilosofisen kesäviikonlopun Katajamäen ekoyhteisössä Vilppulassa.

Maailman tila


Maailman tilan tarkasteluun keskittynyt osio on HIFI.

Tulevaisuus


Tulevaisuusteemaan fokusoiva osa-alue on DELFI.

Kaikilla Dodona Combon osa-alueilla on oma sähköpostilista. Niille pääset liittymään ottamalla yhteyttä projektia koordinoivaan Jarno Vastamäkeen.

Jarno P. Vastamäki
Dodona Combo, projektikoordinaattori
050 560 6991
jarno.p.vastamaki [at] dodo.org