Kalifornia suunnittelee rajoituksia autojen hiilidioksidipäästöille

Jos lakialoite hyväksytään, osavaltion viranomaiset laativat säännöt, joilla pyritään saavuttamaan ’suurimmat toteutettavissa olevat vähennykset’ Kalifornian henkilöajoneuvoliikenteen hiilidioksidipäästöissä. Rajoitukset astuisivat voimaan tammikuussa 2004, mutta autonvalmistajat voisivat joustavasti päättää parhaasta tavasta täyttää uudet määräykset.


Lakialoitteen alullepanijan Fran Pavleyn mukaan Kalifornialla on erityinen vastuu ilmastonmuutoksen ehkäisyssä. ”Osavaltiossamme asuu vain puoli prosenttia maailman väestöstä, mutta aiheutamme lähes kaksi prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä.”


Aloite saa tukea kahdelta paikalliselta ympäristöjärjestöltä, mutta myös ympäristön tilasta huolestuneilta liike-elämän edustajilta. Huolenaiheena ovat ilmastonmuutoksen mahdolliset paikalliset vaikutukset. ”Ilmastonmuutos on globaali ongelma, mutta sen vaikutukset tuntuvat paikallisesti. Kohoavat lämpötilat johtavat savusumun lisääntymiseen kesällä ja vähentynyt lumipeite Sierra-vuorten huipulla pienentäisi vesivarantoja jo ennestään vesipulasta kärsivässä osavaltiossa” kertoi ympäristöjärjestö Natural Resources Defence Councilia edustava Ann Notthoff.


Lähde: Environmental News Service (1.2.)
California Plans Cuts in Vehicle CO2 Emissions