Tulvat uraanikaivoksissa uhkaavat miljooniaUraanikaivosten saastuttamaa maata Venäjällä.
Uraanikaivosten saastuttamaa
maata Venäjällä.


Kaivoskompleksissa, joka tuotti uraania Neuvostoliiton ydinlaitoksille vuosina 1945–1968, on yli kaksi miljoonaa tonnia uraanijätettä, jota nyt säilytetään kaivosalueella kasoissa ja kaivoskäytävissä. WHO:n asiantuntijoiden mukaan vakava onnettomuus on mahdollinen, sillä alueella tapahtuu usein maanjäristyksiä, maanvyöryjä ja tulvia. Mailuu-Suu-joen alavirrassa sijaitsee Fergana-laakso, jossa asuu yli kuusi miljoonaa ihmistä.


Viime viikkojen jatkuvat sateet ja maanvyörymät uhkaavat padota joen, jolloin tulvavesi saattaa levitä jätteiden säilytyspaikoille. Säilytyspaikat tarkastaneen WHO:n tutkijan Kubanychbek Monolbaevin mukaan tilanne on vaarallinen, sillä uraanijätettä ei ole suojattu tulvan varalta. Jäte saattaa tulvan seurauksena levitä ympäristöön.


Kaivoksien myrkyllinen perintö


Kaivoksilla säilytettävä jäte on radioaktiivista, kemiallisesti myrkyllistä ja sisältää raskasmetalleja. Saksalainen tutkija Gerhard Schmidt, joka on tutkinut kaivosteollisuuden vaikutusta alueella, varoittaa jätevuotojen tekevän vedestä Fergana-laaksossa juomakelvotonta. Kahdella jätteiden säilytyspaikalla on suhteellisen korkeita pitoisuuksia uraanin hajoamistuotteita kuten thorium 230, radium 226 ja lyijy 210 -isotooppeja, jotka voivat saastuttaa alueen vakavasti pitkäksi aikaa.


Tutkijan mukaan jätteet tulisi siirtää turvallisemmalle alueelle, mutta Kirgistanilla ei ole tähän varaa. Kirgistanin hallitus on pyytänyt kansainvälistä apua ongelman ratkaisemiseksi. Aikaisemmin tällä viikolla, Kirgistanin varapääministeri Nikolai Tanayev totesi Mailuu-Suu-joen ympäristön maanvyörymien olevan potentiaalisesti tuhoisia. Mikäli uraanijätteet huuhtoutuvat pois jätteiden säilytyspaikoilta, merkitsisi se ekologista katastrofia koko alueelle.


Lähde: