Maailman ympäristöpäivä ja Megawati avaavat ministerikokouksen


Valmistelukokouksen puheenjohtaja Emil Salim avasi eilisessä kokouksen täysistunnossa keskustelut Johannesburgin huippukokouksen poliittisesta julistuksesta. Puheessaan Salim korosti vahvasti sitä, että julistuksessa tulee näkyä edelleen vahvasti kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta. Samalla hän samaisti vahvasti kestävän kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden köyhyyteen; sosiaalisen kestävyyden rakentaminen on nimenomaan köyhyyden poistamista.Salimin puhe kuvasti myös selkeästi joitakin niitä muutoksia, joita maailmassa on kymmenessä vuodessa tapahtunut. Näkyvin tällainen on Salimin toteamus siitä, että kestävä kehitys on myös kansojen ja kulttuurien diversiteettiä. Riossahan korostettiin nimenomaan maailman ihmisten yhteisiä velvoitteita. Toisaalta Salim totesi, että tärkeä poliittinen elementti julistuksessa on ihmisten keskinäisen riippuvuuden toteaminen, mikä tulisi nähdä voimavarana. Salim lisäsi vielä, että julistuksessa pitäisi mainita ihmisten olevan toisiinsa integroituneita myös ekologisten rajojen ja ekosysteemien kautta.Ministerit linjaavat toimintaohjelman vaikeat kohdat


Tänne jo eilen saapuneet EU:n ministerit pitivät myöhään illalla tapaamisen, jossa he sopivat unionin taktiikasta loppuviikon neuvotteluissa. Samaan aikaan kestävän kehityksen toimintaohjelman pohjana toimivan puheenjohtajan paperin käsittelyssä aletaan jo lähestyä toimivia kompromisseja. Joihinkin vaikeisiin kappaleisiin puheenjohtaja Salim on tehnyt omat vaihtoehtoiset kompromissimuotoilut. Jotkut selkeästi poliittisiksi nousevat kysymykset taas ovat saamassa ratkaisua ministerineuvottelujen vastavuoroisilla myönnytyksillä.Yksi vahvasti poliittinen kysymys, joka on menossa nyt läpi, on kehitysmaiden ajama World Solidarity Fund, joka kuuluu köyhyyden poistamista käsittelevään lukuun. EU on ollut hyvin kielteinen tätä jo aiemmin esillä ollutta esitystä kohtaan. Perustuluna on se, että EU:n käsityksen mukaan uusi rahasto ei tarkoita uutta rahaa vaan lähinnä vain uutta resursseja syövää koneistoa. Nähtäväksi jää, millainen järjestely saavaan aikaan ja millaisia kestävää kehitystä edistäviä hankkeita tällainen rahasto saadaan valjastettua ajamaan.Monenlaisia järjestötapaamisia


Paikalla olevat suomalaiset kansalaisjärjestöt tapasivat eilen ympäristöministeri Jouni Backmanin. Keskusteluissa järjestöt kertoivat yleisistä kansalaisjärjestöjen tunnelmista, jotka joiltakin osin ovat hyvin kielteisiä koko kokousta kohtaan. Erityisesti Indonesian People’s Forumin ryhmät kokevat tulleensa harhaanjohdetuiksi sen suhteen, minkä verran heille annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa itse kokoukseen. Niinpä IPF on ilmoittanut nyt, ettei se hyväksy kokouksen lopputuloksia.Ministeri Backmanin ja kansalaisjärjestöjen tapaamisessa käytiin myös läpi poliittisen julistuksen mahdollisia linjauksia. Totesimme, että julistuksen olisi hyvä sisältää sellaisia aloitteita, jotka avaavat uusia teemoja yli toimintaohjelmassa mainittujen aiheiden.Myös EU ja kansalaisjärjestöt vaihtoivat eilen näkemyksiään neuvottelujen nykyisestä tilanteesta. Yhteisymmärrys järjestöjen edustajien ja unionin valilla vallitsi mm. uusiutuvien energialähteiden lisäämistavoitteesta ja varovaisuusperiaatteen säilyttämisestä tärkeänä yleisenä lähtökohtana. Sen sijaan yritysten vastuu- ja tilivelvollisuuskysymyksessä EU ei ollut vielä järjestöjen linjoilla. Järjestöt myös peräsivät EU:ta tekemään laajempaa yhteistyötä kehitysmaiden G77-maiden kanssa vahvempien lopputulosten varmistamiseksi.Aleksi Neuvonen 5.6.2002


Bali, Indonesia