Kaarinan strategiasta

Kaarinan kaupunki on päättänyt strategiasta, joka tähtää Turun seudun vetovoimaisimman kunnan aseman saavuttamiseen. Päämäärän toteuttamiseksi kaupungin hallinnon eri sektorit pohtivat omia tavoitteitaan ja toimintaperiaatteitaan tehtävien ratkaisujen laadun varmistamiseksi. On ehkä hieman kyseenalaista antautua näin suorasukaisesti kilpailuun seudun muiden kuntien kanssa sen sijaan, että keskityttäisiin yhteistyöhön sekä pohtimaan oman kunnan vahvuuksia ja ominaislaatua. Näin on varsinkin, mikäli laatu viime kädessä ymmärretään suppean määrällisesti, maksukykyisten veronmaksajien houkutelemisen onnistumisena. Huomiota herättävää on, että Kaarina-strategiassa ei lainkaan puhuta ekologisesta kestävyydestä, vaikka periaatetta pidetään yleensä jo erittäin keskeisenä yhteiskunnallisena ja yhdyskuntasuunnittelullisena tavoitteena.


Strategian asettama laatuvaatimus antaa kuitenkin erinomaiset mahdollisuudet pohtia myös yhdyskuntasuunnittelun peruskysymyksiä, edellyttäen että se ymmärretään riittävän laajasti. Kaarinan perusongelmia nykysuunnittelun ihanteiden näkökulmasta ovat lähiömäisen yhdyskuntarakenteen hajanaisuuden aiheuttama ympäristökuormitus (autokaupunki) ja pääkeskuksen epäurbaaniuteen liittyvät viihtyvyysongelmat. Heikon kaupunki-idetiteetin sijaan saaristo- ja kulttuurimaisemat luovat perustan Kaarinan vetovoimaisuudelle. Kaarinan yhdyskuntasuunnittelun suurimpana uhkana on, että laatuvaatimus yritetään kevytmielisesti täyttää rakentamalla kaikkein halutuimmat alueet, varsinkin ranta-alueet, puuttumatta perusongelmaan. Pahimmassa tapauksessa syödään kaupungin attraktiivisuuden perustaa ottamalla liian ahneesti kulttuurimaisemat rakennusmaaksi.


Ongelma olisi suhteellisen helppo, mikäli kyseessä olisi vain pitkän aikavälin hyötyjen varmistaminen itsehillinnällä. Kyse on kuitenkin siitä, että Kaarinan olisi otettava todellista vastuuta – osittain jopa omien välittömien intressiensä kustannuksella – ekologisen kestävyyden varmistamiseksi. Tähän velvoittaa jo ICLEI:n (International Council for Local Environmental Initiatives) ilmastonsuojelukampanjaan liittyvä ilmastonsuojelusopimus, jonka Kaarina on allekirjoittanut. Yhdyskuntasuunnittelun keskeisimpiä haasteita onkin ekologisen kestävyyden varmistaminen, erityisesti hiilidioksidipäästöjen alentaminen. Tämä tavoite on Kaarinan tapaisessa kaupungissa vähintäänkin jännitteisessä suhteessa hyvien veronmaksajien houkuttelemisen kanssa, koska kaupungin valttina keskukseen nähden on juuri omakotitonttien saatavuus vehreän väljässä ympäristössä, mikä johtaa autoriippuvuuteen, ellei satsata todella vahvasti tehokkaisiin joukkoliikennekäytäviin, tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen ja houkutteleviin paikalliskeskuksiin, jotka eivät perustu yksityisautoiluun.


Kaarina-strategiassa yhdyskuntarakenteellinen ongelma mainitaan, samoin keskustan ja muun hajonneen yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve. Strategiassa sanotaan mm: ”Kaupungin keskustan tulee olla puoleensavetävä. Sen tulee olla mittasuhteiltaan ihmisille sopeutettu, virikkeellinen ja viihtyisä sekä tarjota mahdollisimman hyvät palvelut kuntalaisille. Hyvintoimiva ja kaunis kaupungin keskusta on samalla käyntikortti niin vieraille kuin omille asukkaille” (s.16)


Sen sijaan ei kiinnitetä huomiota siihen, että strategiassa yleisellä tasolla kuvatut yhdyskuntasuunnittelulliset tavoitteet vaatisivat mm tuntuvia muutoksia keskustan muutama vuosi sitten hyväksyttyyn asemakaavaan, koska kaava itse asiassa tulee pahentamaan tilannetta kun uudet Hovirintamaiset kerrostalot sementoivat pääkeskuksen lähiömäisyyden. Nyt olisi viimeinen tilaisuus todella eheyttää ja kaunistaa rakennetta tuleville sukupolville yhdyskuntasuunnittelullisella kokonaisstrategialla ja uudella asemakaavalla, jotka takaisivat laadun ja antaisivat mahdollisuuden perinteiseen urbaaniin pikkukaupunkimaiseen rakentamiseen. – Lemun kulttuurimaisemien rakentaminen on niin ikään ristiriidassa yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja ekologisten kestävyyden kanssa. Tielaitoksen suunnitelmat Kurkelantien jatkamiseksi Saaristotielle suoraan Kirjalansalmen sillan kohdalle pirstoaisi lopullisesti kaupungin rakenteen ja heikentäisi sekä keskustan asemaa että joukkoliikenteen kilpailukykyä.


Jarre Parkatti


Lue lisää keskustan kehittämisvaihtoehdosta.