Tutkimus: Öljypäästöt saastuttavat ikuisesti ja näkymättömästi

Aiemmin tällä viikolla julkaistu tutkimus paljastaa, että öljypäästöjen vaikutukset voivat näkyä herkissä rannikkoympäristöissä jopa vuosikymmenien kuluttua. Tutkimuksessa on selvitetty vuonna 1969 Buzzards Bayssä, Massachusettsissa Yhdysvaltain itärannikolla tapahtuneen onnettomuuden vaikutuksia. Tuolloin meren pääsi n. 700 tonnia dieseliä.


Buzzards Bayn onnettomuusalueen lähellä sijaitsevan Woods Hole Oceanographic Institution – tutkimuslaitoksen mukaan huomattavia öljyjäämiä löytyy onnettomuusalueen maaperästä kolmisenkymmentä vuotta katastrofin jälkeen. Joillakin alueilla joidenkin öljypohjaisten yhdisteiden pitoisuudet ovat käytännössä samoja kuin välittömästi onnettomuuden jälkeen.


Jo ensimmäisissä tutkimuksissa 1970-luvun alkupuolella havaittiin, että vaikka öljy katoaisi näkyvistä veden pinnalta, sitä voi jäädä maaperään. Tutkimuksessa on käynyt ilmi, että vaikka tutkitun maanäytteen ylimmistä kerroksista (0-6 cm) ei löytynyt jäämiä, niin alempaa (6-28 cm) löytyi dieselöljyjäämiä, joissa ei ollut tapahtunut minkäänlaista hajoamista kuluneiden vuosikymmenien aikana. Tosin lievemmin saastuneilta Buzzards Bayn alueilta öljytuhon jäljet olivat hävinneet jo kymmenen vuoden kuluttua onnettomuudesta.


Syyksi öljyn pitkäkestoiseen säilymiseen tutkitulla alueella arvellaan hapen tai rikkiyhdisteiden puutetta. Nämä olisivat tarpeellisia monille öljyä hajottaville bakteereille.


Tutkimus, jonka tulokset vahvistavat monien tiedemiesten epäilyt, antaa tietoa, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa öljyonnettomuuksien raivaustöissä. Se nostaa esiin myös kysymyksen, mitkä ovat pitkäkestoisen saastumisen ympäristövaikutukset.


Lähde: National Geographic