Irakin sota olisi uhka myös ympäristölle

BirdLife International -järjestö – yli 100 maan ympäristönsuojelujärjestöjen kansainvälinen liittouma – on lähettänyt YK:n turvallisuusneuvostolle sekä Irakin hallitukselle mahdollisen sodan ympäristövaikutuksia kuvailevan kansion. Järjestön mukaan sodan vaikutukset tuntuisivat paikallisen väestön elämässä kauan taistelujen päättymisen jälkeenkin. Myös monet maailmanlaajuisesti merkittävät eläinlajit ja eliöympäristöt olisivat uhattuina.


Jo Persianlahden sota (1990-91) osoitti, että konflikteilla on pitkäaikaisia ja tuhoisia vaikutuksia ympäristöön, alueen biodiversiteettiin sekä paikallisen väestön elämään.


Tällaisia uhkia ovat mm.


– aseidenkäytöstä johtuva tuho sekä häiriöt


– tahallisten tai tahattomien öljyvuotojen ja –palojen aiheuttama saastuminen


– sotilas- ja teollisten kohteiden tuhoamisesta aiheutuvat radioaktiiviset tai kemialliset päästöt


– pakolaisvirtojen aiheuttama eliöiden ja elinympäristöjen tuhoutuminen


Muita riskejä ovat kasvillisuuden polttaminen, endeemisten (vain. ko. alueella esiintyvien ) lajien tuhoutuminen sekä armeijoiden harjoittama autiomaiden vaurioittaminen.


Öljypäästöt olisivat uhka erityisesti kahlaajille ja vesilinnuille. Irak on yksi maailman tärkeimpiä muuttolintujen talvehtimis- ja pysähtymispaikkoja. Siellä on useita endeemisiä tai lähes endeemisiä lintulajeja sekä monia tärkeitä lintualueita, mm. Mesopotamian suoalue.


BirdLifen mukaan v:n 1991 sodassa sattuneet öljypäästöt saastuttivat vakavasti 560 kilometriä rantaviivaa ja tuhosivat vuorovesialueen ekosysteemin täysin.


Suoalueita on tuhottu säälimättömästi v:n 1991 jälkeen, ja BirdLifen mukaan näiden tuhojen kielteiset vaikutukset biodiversiteettiin ulottuvat Siperiaan ja eteläiseen Afrikkaan saakka. Suoalueiden tuho on myös aiheuttanut joidenkin eläinlajien sukupuuton. Lisäksi Ma’dan-kansa, joka on asunut seudulla 5000 vuoden ajan, on menettänyt kotiseutunsa.http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2761571.stmlisätietoja: Birdlife