Visenttien aarniometsä vaarassa

Alueella on Keski-Euroopassa harvinaista koskematonta metsää, jota on suojeltu jo 1500-luvulta lähtien. Alue on 54 000 hehtaarin suuruinen, josta vain noin 18 prosenttia on kansallispuistoa. Muuta aarniometsää hakataan. Hakkuu-aukkoihin on istutettu havupuita, jonka seurauksena laajoja alueita on muuttunut havumetsäksi ja lehtimetsästä riippuvaiset lajit kärsivät.Bielowiezan metsässä asustelee Euroopan oma biisoni, visentti. Metsä on tällä hetkellä ainut visentin luonnonvarainen elinalue. Visentin lisäksi alueella elelee yli 16 000 muuta eläin- ja kasvilajia, joista monet ovat harvinaisia. Eurooppalaiset luonnontutkijat pitävät metsää ainutlaatuisena luonnon laboratoriona. Luonnontutkijoitten luonnonsuojelujärjestö Society for Conservation Biologyn Euroopan osasto on esittänyt vetoomuksen hakkuitten lopettamisesta.LÄHTEET: HS