EuH: 6.5 Urbana förtätningar

Drumsö är ingen förort, utan bokstavligen en förstad, med tonvikt på ”stad”. Ön har på sina håll svagt utvecklade innerstadsmässiga drag. Dessa kunde man ta fasta på och stärka bl.a. i östra ändan av Drumsövägen, som efter utbyggnaden av Gräsviken skiljs åt från innerstaden endast av Drumsöbron. Genom att fylla igen några luckor mellan byggnader på Drumsövägen kunde man förutom att ekologiskt riktigt ge plats för några invånare till ett stenkast från centrum även lindra bullret på gårdarna och – framför allt – skapa förutsättningar för ett begränsat stadsliv genom att åstadkomma ett riktigt gaturum.


Drumsövägen strax intill Drumsöbron


DrumsövägenDrumsövägen


Korsningen mellan Drumsövägen och Klaravägen


Klaravägen


Klaravägen


Tillbaka till sammanfattningen.