Testsida 1


Denna inbjudande port vid samma tegelhus på Arabiagatan lovar gott för Arabiastranden, som är under byggnad. Man kan visserligen ställa sig kritisk till ”estetik utan funktion” t.ex. i form av mastodontisk användning av material utan annan uppgift än estetisk inramning. I detta avseende bryter numera ofta den mer monumentala modernismen, liksom också mycket bostadsbyggande, mot funktionalismens asketiska ideal. Denna portkonstruktion är ändå inte på något sätt överdriven och underordnar sig både närmiljön och stadsbyggandets tradition (dessutom kan den tjäna som stöd för klängväxter!).

Inbjudande portOffentlig byggnad?

Sluten fasad

Byggnaden till höger är helt sluten för den som närmar sig den från Majstadshållet. Vad är nu dettä Är det fråga om någon speciell institution? Byggnaden visar sig vara ett studenthem och slutenheten förmodligen endast en estetisk idé hos arkitekten. Kommer man från stranden öppnar sig alla fönster mot en. Men bottenvåningen kommunicerar knappt alls med gatan. På sin höjd kan man ana någon bykmaskin genom fönstren som bildar smala springor i bottenvåningen. Arkitekturen underordnar sig inte stadsbildens och stadslivets krav, trots de konstnärligt utformade ingångarna. Ett för omgivningen likgiltigt konstverk i ensam majestät.