Helsingin ekologinen urbanisointi

Helsingin ekologinen urbanisointi -projekti on vastus haasteeseen, jonka Helsingin kaupunki esitti kaupunkilaisille ja kansalaisjärjestöille julkaistessaan Yleiskaava 2002 -työhön liittyen Helsingin maankäytön kehityskuvan, laaja-alaisen strategiapaperin, jonka keskeinen visio on tehdä Helsingistä metropoli. Vaikka kehityskuva monin paikoin luotaa Helsingin kehitystä kestävyyden kannalta myönteisen suuntaiseksi, on kokonaisuus tältä osin täynnä keskenään ristiriitaisia pyrkimyksiä (mm. joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suosiminen vs. moottoriteiden mahduttaminen urbaaniin tilaan).


Työskentelyn ensimmäiseen vaiheeseen ovat osallistuneet arkkitehdit Marja Sopanen, Mikko Mälkki ja Panu Lehtovuori, tutkija Rikhard Manninen sekä Dodon edustaja Aleksi Neuvonen.  Projektin myöhemmästä vaiheesta vastasi Jarre Parkatti.

Tarkempia tietoja projektista ruotsiksi.

Projektiryhmän työstämä Vieraskynä-kirjoitus kehityskuvasta Helsingin Sanomissa 28.8.2001.

Arkkitehti Panu Lehtovuoren kirjoitus Metropolista identiteettiytimiin – pohdintoja Yleiskaava 2002 päämääristä ja välineistä (ilmestynyt Yhteiskuntasuunnittelu-lehden numerossa 3/2001).

Poliittisten ryhmien edustajien kommentteja kehityskuvasta Helsingin Sanomissa:
Tuomas Rantanen (vihr.)
Arto Bryggare ja Maija Anttila(sd.)
Jussi Pajunen ja Risto Rautava (kok.)