Kopi: Kaupunkisuunnittelun opintopiirin tavoitteet

Miten kuilu toisaalta yhteiskuntatieeteellisen ja humanistis-tieteellisen ajattelun ja toisaalta arkkitehtonisen suunnittelun välillä voidaan ylittää?


 Teemoja


Suunnittelun ekologiset reunaehdot


Suunnittelun tasot: Asunnosta kaupunkiseutuun


Minkälainen on ekologisesti ja sosiaalisesti hyvä asuntö Minkälainen on sosiaalisesti ja pedagogisesti hyvä kampus?


Katu, piha, puisto: Fyysisen tilan vaikutukset sosiaaliseen tilaan


Minkä tyyppisiä ja kuinka yksityiskohtaisia ohjeita sosiologia, ympäristöpsykologia tms. voivat antaa arkkitehtuurille/kaupunkisuunnittelulle?


Modernismi vs perinteinen kaupunkirakentaminen: Minkälaisia jänitteitä esintyy, voidaanko kuilu ylittää? Miksi/millä tavalla arkkitehtuurin pitää heijastaa omaa aikaansä