Dodo HYY: Keskustelusarja syksyllä 2003

Energiaa!
 
Ydinvoimaa, hiilivoimaa vai tuulivoimaä Tulevatko aurinko- ja aaltovoimä Mikä maailmaa pyörittää tänään, mikä huomennä
 
Energiavalinnat ovat paitsi taloudellisia valintoja myös ympäristövalintoja. Ne liittyvät vahvasti kysymyksiin talouskasvusta ja työllisyydestä sekä kehittyvissä että teollisissa maissa. Energiavalintoihin liittyy pelkoja ja ennakkoluuloja. Tämän päivän energiavalinnat ovat tulevaisuuden kohtalonkysymyksiä. 
 
Keskustelusarjan jokainen ilta aloitetaan puolituntisella asiantuntija-alustuksella ja sen jälkeen jatketaan yhteisellä keskustelulla energiasta ja ilmastosta. Ideana on, että asiantuntemus ja kiinnostus kohtaavat: sinun ei siis tarvitse olla energia-insinööri tullaksesi mukaan.


Tilaisuudet pidetään Uudella ylioppilastalolla Mannerheim-salissa (Mannerheimintie 5 A 5. krs) kello 18-20.
 
ma 15.9. Ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset perusteet, Theo Kurten 
 
Ilmastonmuutoksen seurauksena lämpötila nousee, myrskyt lisääntyvät ja luonnon monimuotoisuus vähenee. Mikä aiheuttaa ilmastonmuutoksen ja millainen on energiantuotannon rooli?
 
ti 30.9. Energiantuotanto ja -kulutus maailmassa nyt, Sami Wilkman
 
Miten energiaa tuotetaan ja kulutetaan tällä hetkellä? Missä käytetään eniten hiiltä, missä tuultä
 
ti 14.10. Uusiutuvien energiatuotantotapojen skenaariot maailmassa ja Euroopassa, Peter Lund
 
Mitä uusia/uusiutuvia energiantuotantotapoja voidaan ottaa käyttöön tulevaisuudessä Mitä asioita on hyvä huomioida tulevaisuuden energiantuotannossä Miten alueelliset olot on otettava huomioon? Missä vaiheessa ollaan nyt? Miten nykyisiä uusiutuvia energiantuotantotapoja voidaan edelleen kehittää ja lisätä niiden käyttöä?
 
ti 28.10. Kehitysmaat ja energiakysymykset, Arjo Heinsola
 
Globaali näkökulma maailman ihmisten enemmistön energiaratkaisuihin yhteisen ilmastomme kannalta. Voivatko kehitysmaat valita kestävän energiainfrastruktuurin? Miten sovittaa yhteen köyhyyden poistaminen ja uusiutumattomien energianlähteiden kulutuksen hillitseminen?
 
ti 11.11. Energiaratkaisujen taloudelliset vaikutukset, Heikki Kemppi


Puun energiakäytön lisääminen luo työpaikkoja erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, energian hinta vaikuttaa teollisuuden kilpailuedellytyksiin ja energiansäästö on edullisin energiainvestointi. Millaisia kokonaistaloudellisia vaikutuksia Suomen energiaratkaisuilla on?
 
to 27.11. Ilmastopolitiikka energiavalintojen ohjaajana, Simo Kyllönen
 
Ilmastopolitiikka on kokonaisuus kansallisista ja kansainvälisistä keinoista. Kuinka nämä keinot valitaan ja millaisia vaihtoehtoja eri maat ovat valinneet?  Millaisella politiikalla energiavalintoihin voidaan puuttua tehokkaasti? 


ti 9.12. Kestävä elämäntapa, Michael Lettenmeier
 
Syksyn keskustelut yhteen kokoava tapaaminen, jossa keskustellaan yksilön oman toiminnan vaikutuksista ilmastonmuutokseen. Miten voimme muuttaa omaa toimintaamme? Entä miten yksilöiden toimintaan kannattaisi yleensä tässä asiassa pyrkiä vaikuttamaan?


Keskustelusarjan aikana tehdään myös tutustumiskäynti Helsingin energian Salmisaaren voimalaan


Keskustelusarjan yhteyshenkilö: Tuomas Hakala


Takaisin Dodo HYY:n sivulle