Kaupunkisuunnitteluryhmä kirjakahvilassa ma 18.11.02

Kaarinan strategia


Kaarina on hyväksynyt kunnianhimoisen vision, jonka avulla kaupungista pyritään kehittämään Turun seudun vetovoimaisin kunta (vrt http://www.kaarina.fi & https://www.dodo.org/muuta/kaarinan_strategiasta.html).
Kaarinan keskustan kehittäminen ja mahdollisen pikaraitiotielinjauksen varrelle sijoittuva kaupunkirakenteen suunnittelu on ajankohtaista. Keskustan asemakaava on kuitenkin jo muutama vuosi sitten hyväksytty eikä Kaarina ole halukas tiivistämään keskeisen Pyhän Katariinan tien vartta. Tästä johtuen on vaikeaa esittää mitään kovin mielenkiintoisia kaupunkirakenteellisia uudistuksia. Keskustan asemakaava ei luo edellytyksiä pikkukaupunkimaisen kävelykeskustan muodostumiselle. Rakennetta tiivistetään, mutta se tapahtuu rakentamalla kuusikerroksisia esikaupunkimaisia pistetaloja. Rakentaminen muistuttaa Hovirintaa enemmän kuin esimerkiksi Suomen perinteisestä elementtirakentamisesta selvästi poikkeavaa Vantaan Kartanonkoski-tyyliä (vrt http://www.kartanonkoski.com/kartanonkoski.html & https://www.dodo.org/muuta/kaarinan_keskustan.html). 
 
Tärkeää olisi puuttua Lemun kulttuurimaiseman laajamittaiseen rakentamiseen. Samoin tielaitoksen suunnitelmiin jatkaa Kurkelantietä (Piispanristiltä seuraava liittymä Turusta Uudenmaantietä kuljettaessa) Saaristotielle, mikä merkitsisi Kaarinan yhdyskuntarakenteen lopullista pirstoutumista ja joukkoliikenteen kilpailukyvyn heikkenemistä – seuraukset saattaisivat tuntua Kaarinaakin laajemmin saaristossa.

Varsinkin pitkällä tähtäimellä Littoisten kehittäminen tuntuu mielenkiintoiselta. Piikkiö suunnittelee rakentamista rajan tuntumaan Nunnaan, Littoisten viereen. Kaarinan kaavoittajan mukaan ei ole aivan mahdotonta, että paikallinen rautatieliikenne (ja sen edellytyksenä toisen raiteen rakentaminen) saattaisi jossain vaiheessa osoittautua kannattavaksi tällaisen kehityksen jatkuessa. Ainakin Littoisten kehittämisessä tulisi ottaa huomioon rautatien potentiaalinen merkitys.


Asumisesta


Suositeltiin Ylen ohjelmaa Arjen historiasta ja sen www-sivuja (OSOITE VANHENTUNUT). Kaupunkiryhmän toiminnan vaihtelevuutta ajatellen voisi olla kiva välillä puhua myös kaavoitusta maanläheisemmistä asioista, kuten asumisesta, varsinkin kun teema on helposti kytkettävissä muuhun kaupunkikeskusteluun. Asumiseen liittyen pohdimme hieman erilaisia yhteisöllisyyden muotoja ja niiden edellytyksiä.


Ekokaupungista


Ekopolis-kirjaan (1995) voisi olla mielekästä tutustua. Kirjassa valotetaan ekokaupunkiaihetta monipuolisesti erilaisista näkökulmista.