Vesi-keskustelusarja!

Vesi on ihmiselle elintärkeä luonnonvara. Yli puolet ihmisen painosta on vettä, ja jo muutaman prosentin nestehukka heikentää työkykyä merkittävästi. Kahdenkymmenen prosentin vajaus johtaa kuolemaan. Ilman vettä ei voida tuottaa ruokaa, ei pyörittää teollisuutta tai energiantuotantoa.

Nimenomaan makea vesi on elämän elinehto. Maapallon vesivaroista 97 prosenttia on suolaista merivettä. Jäljelle jäävää kolmea prosenttia edustavasta makeasta vedestä puolestaan suurin osa on vaikeasti käytettävissä jäätiköissä (77 %) tai maa- ja kallioperässä (22 %). Vain noin 1 prosentti maailman makeasta vedestä on helposti hyödynnettävissä järvissä ja joissa. Keskimäärin 70 prosenttia vesivaroista käytetään kasteluun – kehitysmaissa kastelun osuus on kuitenkin noin 90 prosenttia vedenkäytöstä.


Dodo ja Waterfinns järjestävät keskustelusarjan


Keskustelusarjassa tarkastellaan erilaisia vesitalouteen ja -huoltoon liittyviä kysymyksiä: Alustuksissa pohditaan mm. tapahtuuko vesihuollon kehitys kehitysmaissa samalla tavoin kuin Suomessa, mitä on puhdas ja terveellinen vesi, miten jätevedet puhdistetaan tai miten teollisuuden päästöjä vesistöihin valvotaan. Toisaalta keskustelussa käsitellään vesivaroja poliittisena ja hallinnollisena kysymyksenä ja pohditaan maiden välisiä vesikonflikteja. Alustuksissa vesikysymykset tuodaan esiin sekä Suomen että muun maailman näkökulmasta. Kehitysmaaperspektiivi on tarkastelussa vahvasti mukana.

Keskustelua vedestä ovat alustamassa omasta näkökulmastaan vesikysymyksiin perehtyneet asiantuntijat Suomen ympäristökeskuksesta, Espoon Vedestä, Tampereen yliopistosta, Teknillisestä korkeakoulusta, Ulkoministeriöstä, Sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Teollisuuden ja työnantajain keskusliitosta. Alustukset pidetään pääsääntöisesti Suomen Ympäristökeskuksen tiloissa Helsingissä. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.
Tervetuloa!

Ti 10.2. klo 18
Onko oikotietä? Vesihuollon kehityskulkuja Suomessa ja kehitysmaissa
Tekniikan tohtori, akatemiatutkija Tapio Katko, Tampereen teknillinen
yliopisto
Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE), Mechelininkatu 34a

Ti 17.2. klo 18
Metropolit ja vesi – Kurkistus Bangkokin vesiongelmiin
Tutkija Ulla Heinonen, Teknillinen Korkeakoulu
Paikka: SYKE, Mechelininkatu 34a

Ma 1.3. klo 18
Suomen kehitysyhteistyön vesilinjaukset
Vesiasiain neuvonantaja Eero Kontula, Ulkoministeriö
Paikka: SYKE, Mechelininkatu 34a

To 18.3. klo 18
EU:n tulokasmaiden vesivarat ja niihin liittyvät ongelmat
Hydrologi Esko Kuusisto, Suomen Ympäristökeskus
Paikka: SYKE, Mechelininkatu 34a

Ke 31.3. klo 18
Maailman vesikonfliktit
Yksikönpäällikkö Kari Karanko, Ulkoministeriö
Paikka: SYKE, Mechelininkatu 34a

Ke 14.4. klo 17
Teollisuuden vesiensuojelun haasteet
Ympäristönsuojeluasiamies Meeri Palosaari, Teollisuuden ja
Työnantajain Keskusliitto.
Paikka:Eteläranta 10

To 29.4. klo 18
Juomaveden laadun turvaamisen haasteet
Ylitarkastaja Jari Keinänen, Sosiaali- ja terveysministeriö
Paikka: SYKE, Mechelininkatu 34a

To 6.5.
Vesi liiketoimintana, toimitusjohtaja Jukka Piekkari, Espoon Vesi
Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin


Lisätietoja: Mari Taskinen