Yhteiskunnallinen ympäristöajattelu

Ympäristövaikutusten arvionnin (YVA) myötä sosiaalinen ulottuvuus on tullut tutuksi lähinnä osallistumismahdollisuuden muodossa. Kirjassa esitetään että ympäristön muutosten vaikutuksia ihmisiin on arvioitava paremmin – kyseessä on ihmisen hyvinvointi, terveys ja elämänlaatu. Sosiaalisia vaikutuksia tulisi arvioida erityisesti suurten ympäristöä muuttavien rakennushankkeiden ja kaavoituksen yhteydessä.


Yhteiskunnan sosiaalista kestävyyttä on syytä painottaa siitäkin syystä, että ympäristöongelmien voidaan sekä lyhyellä että pidemmällä aikatarkastelulla ennustaa aiheuttavan ihmisten hyvinvoinnin tason laskua. Hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tarvitaan eri alojen yhteistyötä. Luonnontieteellinen tutkimus tuottaa arvokasta tietoa ympäristön ja luonnon tilasta mutta ongelmien ratkaiseminen vaatii lisäksi yhteiskunnallisia toimia.


* * *


Dodossa pyritään löytämään näkökulmia, jotka auttavat hahmottamaan ympäristöongelmia ja niiden yhteyttä yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Tule mukaan toimintaan!


Paikkakunnat


Projektit