Vientiluottokampanjasta

Länsimaiset yritykset investoivat kehitysmaihin halpojen raaka-aineiden ja työvoiman sekä heikon lainsäädännön houkuttelemana. Erilaisia hankkeita, erityisesti teollisuus- ja infrastruktuurihankkeita, rahoitetaan kansallisilla vientiluotoilla ja -takuilla. Suomessa valtiontakuita myöntää Finnvera Oyj. Suomi on vientiluotoillaan edesauttanut mm. luonnontilaisten sademetsien hävittämistä Kaakkois-Aasiassa. Lisäksi vientiluottolaitokset lisävät kehitysmaiden velkaa.


Ongelmana on ettei vientiluotto- ja takuupäätöksistä saada tietoa. Myöskään mahdollisesti tehtyjen ympäristövaikutusten arviointeja ei voida tarkastaa ja arvioida. Kansalaisjärjestöjen vientiluottokampanjan Jakarta-julistuksessa vaaditaankin hankkeille läpinäkyvyyttä. Kampanja ajaa myös vientiluotto- ja takuulaitosten uudistamista – niillä tulee olla ympäristö- ja sosiaaliset ohjeistot ja standardit.


Lisätietoa kampanjasta


Myös asiantuntija ja tiedontuottaja FinnWatch kerää tietoa yritysten toiminnasta ja pyrkii siihen, että yritykset toimivat vastuullisesti niin Suomessa kuin ulkomaillakin.