Kaupunki – autoa vai ihmistä varten?

 Nykyään viisimiljoonaisessa Pietarissa on 1,5 miljoonaa autoa. Pakokaasuina syntyy 500 tonnia haitallisia aineita päivässä, neljä kertaa enemmän kuin muista päästölähteistä yhteensä. Vilkkaimmin liikennöidyillä alueilla haitallisten aineiden raja-arvot ylittyvät moninkertaisesti.


Vertailun vuoksi: Pietarissa autotiheys on 300 autoa / 1000 asukasta, Helsingissä 360 autoa / 1000 asukasta.


Dodon Venäjäryhmä