Ilmari-lähettiläät vievät ilmastotietoa kouluihin

Tämän vuoden ilmastolähettiläät koulutettiin viime lauantaina Helsingissä. Mukana oli 23 lähettiläskokelasta ympäri Suomea. Ensi talven aikana he vierailevat kahdeksalla paikkakunnalla yli 2000 oppilaan tunnilla. Vierailuilla kerrotaan ilmastonmuutoksesta ja keskustellaan mahdollisuuksista sen torjumiseen.

Koulutuspäivän aikana kouluvierailijat saivat tiukan paketin ilmastonmuutostietoutta. Käsiteltävinä olivat niin ilmastonmuutosskeptikkojen esiin nostamat argumentit kuin ilmastonmuutosta mahdollisesti voimistavien palautekytkentöjen todennäköisyyskin. Aikaa käytettiin myös sen pohtimiseen, miten kiertäjien oma huoli ilmastonmuutoksen etenemisestä saadaan siirrettyä oppilaille.

– Ilmastonmuutos on mielestäni uhkaavin ja pahin ympäristöongelma. Ihmiset eivät tiedä asiasta tarpeeksi, saati että osattaisiin toimia oikein tai vaatia päättäjiltä tehokkaampia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Lisäksi ympäristöongelmat nähdään kapeasti vain luonnontieteen kautta. Ilmarissa eri puolet yhdistetään, siten että kuva ongelmasta ja sen ratkaisuista tulee moniulotteisemmaksi, kertoo Maria Nuutinen, viime vuonnakin kouluvierailuja tehnyt ilmastolähettiläs.

Kouluvierailijoiden työn tueksi on valmisteltu kalvosarja, joka on myös kaikkien opettajien vapaasti ladattavissa Dodon nettisivuilla www.dodo.org. Se sisältää 25 kalvoa ilmastonmuutoksen perusteista niin luonnontieteellisestä kuin poliittisestakin näkökulmasta. Sarjasta löytyy myös vinkkejä siitä, mitä kukin voi tehdä omassa elämässään. Kalvosarjan lisäksi hankkeessa on valmisteltu tehtäviä ja projekti-ideoita. Niiden avulla ryhmät voivat itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tutustua ilmastonmuutokseen. Tehtävät ja harjoitukset löytyvät Nuorten Akatemian nettisivujen koulutoimintamallit -osiosta osoitteesta www.nuortenakatemia.fi.

Ilmastolähettilään voi tilata opetusryhmään Nuorten Akatemiasta Virpi Peltoselta: tai puh. 040-5736066. Mikäli toivoo ilmastolähettilään vierailua vaikkapa yhdistyksen kokoukseen tai muuhun tilaisuuteen koulun ulkopuolella, lähettilään voi tilata Tuuli Kaskiselta: tai puh. 050 5149752.

Lisätietoja:

Tuuli Kaskinen
puh. 050 5149752
tuuli.kaskinen [at] dodo.org