Kestävä kehitys – rauhan edellytys


Wangari Maathain missiona on ollut tehdä ”Kenia vihreäksi taas” ja parantaa samalla naisten ja köyhän maaseutuväestön asemaa. Ympäristö- ja kehitystyön perusteena kaikkialla maailmassa käytetty ”kestävä kehitys” on saanut konkreettisen merkityksen Maanthain työssä Keniassa. Hän on muun muassa perustanut satoja miljoonia puita Itä-Afrikkaan istuttaneen Green Belt –liikkeen, väitellyt Kenian ensimmäiseksi naistohtoriksi, vapautunut mielipidevankeudesta Amnesty internationalin kirjekampanjan avulla ja toiminut maansa apulaisympäristöministerinä.
Green Belt –liikkeen tavoitteena on luoda yhteiskunta, jossa ihmiset välittävät ympäristöstään ja jossa oikeudenmukaisuus, paremmat elinolot ja turvallisuus luovat siihen mahdollisuuden. Liike perustettiin vuonna 1977 parantamaan ympäristön tilaa ja ihmisten elinoloja eroosion vaivaamalla Kenian maaseudulla. Liikkeen jäsenistä 90 % on naisia, joista suurella osalla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa. Näiden naisten elämään puustolla on tärkeä merkitys niin ravinnon kuin polttopuidenkin hankinnassa. Green Belt –liikkeen työn tulokset näkyvät istutettujen puiden ja liikkeen kautta koulutuksen saaneiden ihmisten määrässä. Green Beltin tärkein päämäärä on kuitenkin Maathain mukaan toivon ja uskon luominen liikkeen jäsenille, jotta nämä voivat arjessaan toimia paremman ympäristön puolesta.


Dodon Sinsibere -projektilla samanlaiset tavoitteet ja toimintatavat


Myös Saharan aavikon länsilaidalla Malissa eroosio on ongelma. Maaseudulla polttopuun hakkaaminen ja myyminen kaupunkiin antaa aavikolle tilaa levitä. Dodon kehitysyhteistyöhanke Sinsibere toimii Malissa ”maathailaisista” lähtökohdista kehittäen uusia toimeentulomahdollisuuksia maaseudun naisille.  


Sinsiberen tavoitteena on puun hakkaamisen vähentäminen ja naisten taloudellisen aseman parantaminen muun muassa mikrolainoitustoiminnan ja koulutuksen avulla. Kyliin perustetut kanalat, taimitarhat ja naisille opetetut ruukun- ja saippuanvalmistustaidot mahdollistavat puun hakkaamisen vähentämisen. Saman aikaisesti naisten asema yhteisöissään kohenee, kun heidän tulonsa kasvavat ja naisyhteisöt vahvistuvat.


Anna lahjoitus Malin naisille Sinsiberen kautta!
Lisätietoa Sinsiberestä Dodon sivuilta


Lähteitä:Green Belt Movement
Right Livelihood Award