Kioton sopimus astuu voimaan 16.2.

Juhlatilaisuus pidetään kello 15.00-16.30 Helsingissä Vanhan Ylioppilastalon Tiedekuntasalissa. Tilaisuuteen on kutsuttu ministeriöiden virkamiehiä, kansanedustajia, puolueiden nuorisojärjestöjä, uusiutuvien energioiden tuotantoon liittyviä tahoja, etujärjestöjen ympäristöasioista vastaavia tahoja, ilmastonmuutostutkijoita, erilaisten järjestöjen edustajia sekä toimittajia.

Dodo ry haluaa juhlalla tuoda esiin sen, että Kioton sopimuksen voimaanastuminen on merkittävä saavutus ihmiskunnan historiassa. ”Kioton sopimuksen voimaantuloa kannattaa juhlia monien muidenkin kuin ympäristöasioita aktiivisesti seuraavien,” sanoo Dodo ry:n puheenjohtaja Aleksi Neuvonen. ”Ilmastonmuutos on paitsi uhka, myös mahdollisuus ihmiskunnalle: yhteisen uhan edessä tajuamme ehkä viimeinkin, että olemme
kaikki samassa veneessä ja että meidän tulee toimia sen mukaisesti.”

Vuonna 1997 Dodo järjesti Kioton neuvottelujen jälkeisissä tunnelmissa After Kioto -tilaisuuden, jossa kokouksen antia olivat purkamassa muiden muassa silloinen ympäristöministeri Pekka Haavisto, kokoukseen
osallistunut kansalaisaktivisti Oras Tynkkynen ja Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Mikä Kioton sopimus?
YK:n kolmas ilmastokokous järjestettiin vuonna 1997 Kiotossa. Neuvotteluissa 160 maan ministerit pääsivät yhteisymmärrykseen ns. Kioton pöytäkirjasta, jonka mukaan teollisuusmaiden pitäisi vähentää yhteenlaskettuja kasvihuonekaasupäästöjä 5,2 prosentilla vuosiin 2008-2012 mennessä. Pöytäkirjan voimaantulon ehdoksi asetettiin, että vähintään 55 sopimusosapuolen, jotka edustavat vähintään 55 prosenttia vuoden 1990
teollisuusmaiden päästöistä, on ratifioitava se. Nyt pöytäkirjan on ratifioinut 141 maata, ja Venäjän tultua viimeisenä mukaan se kattaa 62 % teollisuusmaiden päästöistä. Kuten muissakin ympäristösopimuksissa,
päämääränä on myöhemmin tiukentaa päästörajoja asteittain.

Yhteystiedot:
Sampo Kyllönen
Dodon hallituksen ilmastovastaava


sampo.kyllonen[at]dodo.org
puh. 044 0672308

Aleksi Neuvonen
Dodon puheenjohtaja


aleksi.neuvonen[at]dodo.org
puh. 050 5344241