Payday Loan

Dodon toiminta oli vuonna 2004 vilkasta. Käynnissä oli edelleen kaksi kehitysyhteistyöhanketta, Manombo Madagaskarilla ja Sinsibere Malissa. Molemmissa vuosia jatkunut työ alkoi tuottaa hedelmää, aivan sananmukaisestikin. Kymmenet Ilmari-lähettiläät kiersivät yläasteilla ja lukioissa kertomassa ilmastonmuutoksesta. Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yhdyskuntarakennetta kehitettiin useilla paikkakunnilla keskustelupiireissä ja aiheesta pidettiin useita erilaisia kursseja ja esitelmätilaisuuksia. Dodo järjesti myös laajan kirjan erilaista koulutusta niin suurelle yleisölle kuin omalle jäsenistölleenkin.

Tästä kaikesta voi lukea Dodon vuoden 2004 toimintakertomuksesta (pdf-tiedosto, 535 kt), jonka kevätkokous hyväksyi huhtikuussa 2005. Tällä kertaa toimintakertomusta laadittaessa pyrittiin kiinnittämään huomiota luettavuuteen. Ajatuksena oli tehdä kattava ja kiinnostava esitys siitä, mitä Dodo on ja tekee. Hanke- ja tapahtumaesittelyjen rinnalle on nostettu joukko spesifimpiä ja kokemuksellisempia kertomuksia toiminnan eri laidoilta.

Tutustu Dodon vuoteen 2004! Palautetta ja parannusehdotuksia toimintakertomuksesta voi antaa Aleksille
aleksi.neuvonen [at] dodo.org