Pyörällä minne vain – arviointilomake1. Mitkä seuraavista syistä vaikuttivat päätökseesi lähteä mukaan pyöräretkelle? Millä tavoin?
a) liikunnan saaminen
b) mukava seura
c) ympäristöasioiden edistäminen
d) muu, mikä


2. Kerro mielipiteesi seuraavista pyöräilyyn liittyvistä asioista
a) päivämatkat
b) ryhmiin jakautuminen


 


3. Kerro mielipiteesi seuraavista pyöräretken käytännön järjestelyihin liittyvistä asioista
a) ruokailu, keittiövuorot
b) purkutilaisuudet iltaisin
c) matkan osallistumismaksu


4. Kerro mielipiteesi seuraavista pyöräretken oheisohjelmaan liittyvistä asioista
a) nähtävyyksiin tutustuminen reitin varrella
b) paikallisten järjestöjen tapaaminen
c) seminaarit ja tiedotustilaisuudet


5. Koitko saaneesi riittävästi informaatiota pyöräretkestä ja käytännön asioistä Mitä mahdollisesti jäit kaipaamaan?
a) ennen pyöräretkeä
b) pyöräretken aikana


6. Koitko, että tällä hankkeella tuotiin esille ja edistettiin seuraavia asioitä
a) liikkuva elämäntapa
b) kestävät liikenneratkaisut
c) ympäristöyhteistyö Suomenlahden alueella
d) muu, mitä


7. Miten hanke olisi mielestäsi voinut paremmin edistää seuraavaa tavotteitä
a) liikkuva elämäntapa
b) kestävät liikenneratkaisut
c) ympäristöyhteistyö Suomenlahden alueella
d) muu, mitä


Mikäli et osallistunut hankkeen organisointiin ja pyöräretken järjestelyihin, siirry suoraan kohtaan 13.


 


 8. Olivatko tehtäväsi hankkeen organisoinnissa sinulle mielekkäitä? Millä tavoin/millä tavoin ei?


9. Koitko, että työtaakkasi ja työnjako hankkeen organisoinnissa oli sopivä Millä tavoin/millä tavoin ei?


10. Koitko, että hanketta oli valmistelemassa sopiva määrä ihmisiä?


11. Koitko yhteistyön venäläisten/virolaisten kumppaneiden kanssa sujuvaksi? Millä tavoin/millä tavoin ei?


12. Olisiko Dodon muu organisaatio mielestäsi voinut tukea hanketta enemmän/paremmin? Millä tavoin?


13. Mitä muuta haluaisit sanoä Mikä oli onnistunutta ja mikä oli epäonnistunuttä Mistä jäivät parhaat tunnelmat?