Pihkovan kesäkoulu 25.-29.8: suomalaiset, venäläiset ja virolaiset ympäristöjäjestöt kokoontuvat kehittämään tiiviimpää yhteistyötä

Suomalaisten, virolaisten ja venäläisten ympäristöjärjestöjen yhteinen kesäkoulu järjestetään ensimmäistä kertaa Pihkovassa 25.-29. elokuuta 2005. Kesäkoulun pääteemana on rajat ylittävän ympäristöyhteistyön kehittäminen pohjoisen ulottuvuuden alueella. Kesäkoulun työryhmissä yhteistyötä pyritään kehittämään erityisesti seuraavien teemojen alla:
– Ympäristökasvatus ja nuoriso
– Ekoturismi
– Liikenne ja kaupunkisuunnittelu

Kesäkoulu on osa suurempaa hanketta, jonka tavoitteena on edistää Suomen, Luoteis-Venäjän ja Viron ympäristöjärjestöjen välistä yhteistyötä ja vahvistaa järjestöjen toimintaedellytyksiä erityisesti Pihkovan ja Pietarin alueilla Luoteis-Venäjällä. Hanketta koordinoi Suomesta Itämeri Instituutti ja Venäjän puolelta Pihkovalainen Chudskoye Projekt (joka on virolaisen Pipsi-Centerin kanssa tehnyt pitkään mallikasta rajat ylittävää yhteistyötä Peipsi-järven suojelemiseksi). Dodo on toiminut hankkeessa asiantuntijajärjestönä yhdessä Luonto-Liiton kanssa. Hankeen päärahoittaja on Suomen Ulkoministeriö.

Projektin toinen osa on luoda www-sivusto, jonne kerätään tietoa Luoteis-Venäjän, Viron ja Suomen ympäristöjärjestöistä. Sivustolla tuodaan esille myös perustietoa pohjoisen ulottuvuuden politiikan kehityksestä sekä järjestöille tarkoitetuista rahoitusmahdollisuuksista. Tärkeä tavoite on myös saada järjestöjen kokemuksia ja yhteistyön painopisteitä esille, toisin sanoen luoda foorumi, jossa yhteiset haaveet ja hankeet voivat syntyä.

Web-sivuston kohderyhmänä ovat kansalaisjärjestöt, viranomaiset, poliitikot, tutkijat ja muut asiantuntijat Luoteis-Venäjällä, Suomessa ja Virossa. Web-sivusto esitellään myös vuosittain järjestettävän Itämeren maiden kansalaisjärjestöfoorumin verkostolle.

Lisätietoa Pihkovan kesäkoulusta ja kansalaisjäjestöhankeesta saa sivustolta www.baltic.org ja Dodon edustajalta Julia Lenkkeriltä julia.lenkkeri [at] dodo.org