Dodon syyskokous sunnuntaina 20.11. klo 16

Syyskokouksessa vahvistetaan vuoden 2006 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä määritellään jäsenmaksut eräpäivineen. Kokouksessa valitaan myös järjestön luottamushenkilöt vuodelle 2006.

Lisäksi vahvistetaan yhdistyksen sääntöjen muutos yhdistysrekisterin välipäätöksen vaatimalla tavalla. Sääntömuutosehdotus on luettavissa Dodon nettisivuilla ja se toimitetaan pyynnöstä myös postitse (ota yhteyttä Aleksi Neuvoseen, puh. 050 5344 241 tai
aleksi.neuvonen [at] dodo.org). Lopuksi syyskokous vahvistaa Dodon kymmenvuotisjulistuksen.

Dodo ry:n syyskokous 20.11.2005 klo 16 Uuden ylioppilastalon Alina-sali, Mannerheimintie 5 A (3. krs) Helsinki

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut kokouksen tarvitsemat toimihenkilöt

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvalta

4. Päätetään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan vuoden 2006 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä määritellään jäsenmaksut ja eräpäivät

6. Valitaan hallituksen jäsenet vuodeksi 2006 sekä hallituksen jäsenistä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri

7. Valitaan jaostojen puheenjohtajat vuodeksi 2006

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa vuodeksi 2006

9. Vahvistetaan yhdistyksen sääntömuutosehdotus

10. Vahvistetaan Dodon 10-vuotisjulistus

11. Kokouksen päättäminen