Miten elvyttää Somalian ympäristö?

Berden puheenjohtajan Hagi Abdullahin diagnoosi Somalian ympäristön tilasta oli ”ympäristömyrkytys”. Myrkyttäjinä toimivat monikansalliset yhtiöt, joiden ongelmajätteitä dumpataan surutta maan rantoja huuhtelevaan mereen.

Kehitysmaantieteen dosentti Ritva Kivikkokangas-Sandgren valitteli sitä, että aavikot ja ruohoalueet valtaavat alaa puu- ja puistosavannien kustannuksella. Maaperää näivettävät erityisesti kestämätön maatalous, liiallinen veden kulutus ja puuston tuhoaminen. Isommassa mittakaavassa ilmaston muuttumisella on ratkaiseva rooli kasvillisuusvyöhykkeiden välisessä rajankäynnissä.

Monia muitakin ongelmia seminaarissa tuli esiin, luonnonkatastrofeista ihmisen aiheuttamiin sairauksiin. Yusuf M. Mubarak Somalia-verkostosta totesikin painokkaasti, että tuhon laajuutta on ulkopuolisen mahdotonta edes kuvitella.

Seminaari toi kuitenkin esille myös parannuskeinoja, jotka valoivat luottamusta tulevaisuuteen. Abdullahi lääkitsisi maaperää uudenlaisilla viljelymenetelmillä, ja Kivikkokangas-Sandgren ruokkisi multaa ruokapuuviljelmillä.

Uudet kasvilajikkeet saattaisivat innostaa maaperän kuntouttajia – sellainen on esimerkiksi jatropha, jonka monikäyttöisyyttä Sinsibere-aktiivi Heidi Leino esitteli kiinnostuneille kuuntelijoille.

Ongelmien ehkäisyssä yhteiskunnallinen vuorovaikutus on keskeistä. Kaikki puhujat katsoivat, että tiedon välittäminen on välttämätön edellytys ympäristön tilan kohentamiselle. Tieteellisen tiedon ohessa olisi selvitettävä, mitä paikalliset ihmiset toivovat ja arvostavat.

Mubarak tähdensi sitä, että Somalia kaipaa myös ympäristölakeja ja niiden valvontaa. Uhanalaisten eläinten metsästyksestä tai jätteiden vastuuttomasta käsittelystä pitäisi seurata rangaistus, jotta vältettäisiin ympäristön tilan peruuttamaton heikkeneminen.  


Lisätietoja:
Aleksi Neuvonen
puheenjohtaja
Dodo-Tulevaisuuden elävä luonto ry.
p. +358 50 534 4241
e. aleksi.neuvonen [at] dodo.org