Ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa

Ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa on Dodon vuoden 2006 toiminnan pääteema. Tarkennamme katseen siihen, mikä on kaupunkien rooli ympäristöongelmien muodostumisessa ja ratkaisemisessa. Ympäristönsuojelu mielletään yhä turhan usein yksinomaan maaseutua ja asumattomia erämaita koskevaksi suojelutyöksi näkemättä sen yhteyksiä kaupunkeihin. Silti maapallon asukkaista lähes puolet asuu kaupungeissa, ja kaupungistuminen vain kiihtyy. Ostovoima, tutkimustoiminta, tiedonvälitys ja päätösvalta ovat keskittyneet kaupunkeihin: kaupungeissa jos missä on mahdollista tarttua ympäristöongelmiin ja tehdä niille jotakin.

Ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa -hanke keskittyy erityisesti globaaleihin kysymyksiin: ilmastonmuutokseen, aavikoitumiseen ja luonnonvarojen hupenemiseen. Nämä ongelmat yhdistävät kaupunkeja ympäri maailman ja kannustavat etsimään yhteisiä intressejä ja ratkaisuehdotuksia.

Luvassa on neljän yleisötilaisuuden sarja, jossa kaupunkien ja ympäristöongelmien suhdetta lähestytään asiantuntija-alustusten,
paneelikeskustelujen ja työpajojen kautta. Sijansa annetaan myös omakohtaisemmille näkökulmille: esimerkiksi kehitysmaiden kaupungeissa matkustelleet pääsevät kertomaan siitä, millaista on kohdata sikäläisten ympäristöongelmien todellisuus. Tilaisuudet järjestetään Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä ja Lahdessa.

Ympäristöongelmat haastavat demokratian

Ensi vuonna Dodo jatkaa myös kymmenvuotisjulistuksestaan alkanutta keskustelua demokratian ja globaalien ympäristöongelmien suhteesta. Johtoajatuksena on kysymys kansallisten demokratioiden edellytyksistä tuottaa ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. ”Emme missään nimessä ole kyseenalaistamassa demokratiaa sinänsä vaan avaamassa silmiä sille, että nykyisessä muodossaan demokraattiset järjestelmät eivät ole kykeneviä tarttumaan tehokkaasti todella merkittäviin uhkiin kuten ilmastonmuutos. Toivomme, että nostamalla ongelmaa esiin demokratiaa voidaan kehittää toimivammaksi”, kuvailee Dodon puheenjohtaja Aleksi Neuvonen.

Demokratia-aiheesta järjestetään vuoden mittaan keskustelutilaisuuksia ja työstetään lehtikirjoituksia. Ongelman toteamisesta on tarkoitus edetä myös ratkaisuehdotuksiin. Tällaisiin kuuluu myös avaus ilmastonmuutoksen torjumisesta uudenlaisten, myös muita kuin valtiollisia tahoja velvoittavien sopimusten avulla. Avaus julkistetaan tammi–helmikuussa.

Uusia kasvoja

Dodo ry:n syyskokouksessa 20.11.2005 yhdistykselle valittiin kuuden hengen hallitus, jota täydentää kaksi varajäsentä. Puheenjohtajana jatkaa toista vuotta helsinkiläinen Aleksi Neuvonen (30). Neuvonen on koulutukseltaan filosofian maisteri ja toimii tällä hetkellä tutkijana hiljan perustetussa Demos ry:n think tankissa. Dodon varapuheenjohtaja vuonna 2006 on Tea Tönnov (22). Tekniikan ylioppilas Tönnov opiskelee Åbo akademissa prosessitekniikkaa. Yhdistyksen sihteerinä jatkaa toista vuotta helsinkiläinen Aino Rajala (29). Muut hallituksen jäsenet ovat Saara Tveit (31), Jarkko Pihlajaniemi (25) ja Johanna Kainu (24). Hallituksen varajäseninä vuonna 2006 toimivat Matti Järvinen (31) ja Ella Salmi (27).

Dodon tiedottajaksi nimettiin syyskokouksessa Saara Värttö (29). Myös järjestön jaostoille valittiin puheenjohtajat. Talousjaostoa johtaa jatkossa Jonas Wahlbeck (24), keskustelupiirijaostoa Mari Taskinen (24), esittelyjaostoa Marja Kotakorpi (29) ja tiedotusjaostoa Tuuli Kaskinen (27).