CSD 14: Uusiutumattomien energialahteiden hyondyntaminen energian saatavuuden edistamiseksi

Keskustelun tekivat kovin elavaksi eri maiden innokkaat puheenvuorot. Kun salissa oli useamman tunnin ajan keskusteltu uusiutuvien energianlahteiden edistamisesta, Saudi-Arabian edustaja kehoitti maita olemaan realistisia ja keskittymaan fossiilisten polttoaineiden turvallisuuden lisaamiseen. Tahan Saksan edustaja kommentoi painokkaasti kertomalla omista edistysaskelistaan tuulivoiman tuottajana.


Mikali ensi vuoden CSD 15-kokouksen, jossa varsinaiset poliittisesti sitovat paatokset tehdaan, asialistalle paatyy kysymys uusiutumattomien energialahteiden kayton edistamisesta kehitysyhteistyossa, tulee luultavasti olemaan erittain hankalaa saada aikaan minkaanlaisia paatoksia, silla erimielisyydet nayttavat erittain suurilta.


Kokouksessa on myos noussut esille hyvinkin kauniita yksittaisia uusiutuvien energialahteiden kayttoon liittyvia menestystarinoita: esimerkiksi Jeffrey Sachs, joka erittain painokkaasti kehoitti yleisoaan tyoskentelemaan vuosituhattavoitteiden eteen sanomalla etta people are poor and suffer because they are neglected – not because the Millenium Development Goals are impossible to reach.


Jeffrey Sachsin puhetta seuranneessa vuosituhattavotteisiin liittyvassa keskustelussakin kysymys uusiutumattomien energialahteiden kaytosta kehityksen ja hyvinvoinnin edistamiseksi jai ratkaisematta. Panelistit kehoittivat olemaan kayttamatta kohtuuttomasti resursseja eettisten valintojen optimointiin ja toimimaan nyt, kun maailmalla viela on aikaa jaljella.