Megapoliksen ympäristöongelmat

Millaisin ratkaisuin kaupungit voivat torjua ilmastonmuutostä Entä miten kaupungistuminen kytkeytyy aavikoitumisproblematiikkaan? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia tilaisuudessa, jossa alustamassa ovat suurlähettiläs Kari Karanko Ulkoasiainministeriöstä ja ilmastoasiantuntija Marja Jallinoja YTV:ltä.

Dodo toteuttaa kuluvana vuonna Ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa -nimistä hanketta. Kevään aikana on neljän työryhmän voimin työstetty uusia, ratkaisukeskeisiä näkökulmia kaupungistumiseen, kaupunkilaiseen kulutukseen, aavikoitumiseen ja ilmastonmuutokseen. Tuloksena on syntymässä joukko artikkeleita, joissa valotetaan ratkaisuja kyseisiin ilmiöihin ja ongelmiin.

Työryhmien tuotoksia esitellään keskiviikkona 21.6. klo 17-20 Rikhardinkadun kirjaston kokoustilassa. Samassa tilaisuudessa kuullaan asiantuntijapuheenvuorot suurlähettiläs Kari Karangolta ja ilmastoasiantuntija Marja Jallinojalta.

Kari Karanko toimii tällä hetkellä Afrikan kriiseihin erikoistuneena suurlähettiläänä. Hän on aiemmin johtanut Ulkoasiainministeriön ympäristöpoliittista yksikköä ja toiminut suurlähettiläänä Namibiassa ja Tansaniassa. Koulutustilaisuudessa Karanko esittelee näkemyksiään aavikoitumisen torjunnasta maaseudun ja kaupunkien kehittämisen kautta.

Marja Jallinoja on valmistellut viimeiset puolitoistavuotta pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa. Hän puhuu tilaisuudesta ilmastonmuutoksen torjumisesta kaupungeissa.

Ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa -hanke huipentuu 23.9. Vanhalla ylioppilastalolla pidettävään Megapolis 2021 -tapahtumaan. Sen ohjelmarunkoon voi tutustua osoitteessa www.megapolis2021.org. Hankkeen newsletterit ja tausta-artikkelit löytyvät osoitteesta www.dodo.org/york.

Lisätietoja hankkeesta ja koulutustilaisuudesta:
Aleksi Neuvonen
aleksi.neuvonen [at] dodo.org
puh. 050 534 4241

Ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa -newsletterin tilaukset:
Saara Värttö
saara.vartto [at] dodo.org