EU:n ympäristöpolitiikan demokratisoiminen?

 

Keskiviikkona 8.11. klo 16.30-19
Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 12
Alustamassa:

  • Ympäristöministeriön valtiosihteeri, RKP:n puheenjohtaja Stefan Wallin
  • WWF Suomen hallintoneuvoston puheenjohtaja, ministeri Pertti Salolainen
  • Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Helena Valve
  • Dodo ry:n puheenjohtaja Aleksi Neuvonen

 

Ympäristöasiat ovat Euroopan unionissa keskeinen kysymys. Laajentuessaan ja syventyessään EU on vastannut tarpeeseen ratkoa yli rajojen leviäviä ympäristöongelmia luomalla maanosalle yhteiset puitteet ympäristönsuojelulle. Sittemmin unioni on toistuvasti ilmaissut pyrkivänsä olemaan globaali edelläkävijä ympäristönsuojelussa. Ikävä kyllä kilpailua tästä ykkössijasta ei juuri käydä ja EU onkin toistuvasti yksinäinen kulkija kansainvälisissä ympäristöneuvotteluissa.

Ympäristöongelmien luonne muuttuu koko ajan. Ilmastonmuutoksen kaltaiset globaalit uhat korostuvat koko ajan yhä enemmän. Näiden ongelmien ratkaisut ovat luonteeltaan hajautettuja ja asettavat entistä enemmän painoa myös yksittäisten kansalaisten valinnoille. Ympäristönsuojelua ei voida enää jatkossa tehdä samoin eväin kuin ennen.

Toisaalta politiikan suurena haasteena niin ympäristönsuojelussa kuin muillakin sektoreilla on esitettyjen ratkaisujen etääntyminen kansalaisten arjesta: Mitä voin omilla paikallisella toimillani vaikuttaa globaaleihin ympäristöongelmiin? Kuka minua lopulta edustaa globaalilla tasolla kulkevissa ympäristöneuvotteluissä

Suomi on käynnissä olevalla puheenjohtajuuskaudellaan esitellyt oman aloitteensa EU:n uuden sukupolven ympäristöpolitiikasta. Sen pyrkimyksenä on päivittää ympäristöpolitiikka vastaamaan nykyisiä haasteita.

Dodo ry:n järjestämässä tilaisuudessa Ympäristöministeriön valtiosihteeri Stefan Wallin esittelee aloitteen uuden sukupolven ympäristöpolitiikasta. Tämän jälkeen haetaan vastausta siihen, mikä on kansalaisen rooli EU:n ympäristöpolitiikassa tulevaisuudessa. Tästä näkemyksensä esittävät WWF Suomen hallintoneuvoston puheenjohtaja, ulkomaankauppaministerinä Suomen EU:hun neuvotellut ministeri Pertti Salolainen, kansalaisosallistumista EU:n ympäristöpolitiikan eri lohkoilla tutkinut erikoistutkija Helena Valve Suomen ympäristökeskuksesta ja Dodo ry:n puheenjohtaja, tutkija Aleksi Neuvonen.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Tilaisuus on saanut tukea Ympäristöministeriöltä ja Vihreältä sivistys- ja opintokeskus Visiolta.