Payday Loans UK

Keväällä 2007 järjestetään Turussa yhteiskunnallinen yrittäjyys – työryhmä, jossa pohditaan uutta ja osallistavampaa kansalaisyhteiskuntaa, jossa yhteiskunnalliset yrittäjät ovat keskeisiä toimijoita. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on sitä, että ongelmien ratkaisemiseen tarvittavien rakenteiden puuttuessa niitä luodaan rohkeasti, ilman ongelmien siirtämistä eteenpäin ja julkisen vallan väliintulon odottamista. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on myös sitä yritystoimintaa, minkä oheistuotteena ihmiset tuottavat yhteiskunnallisesti kestävää muutosta. Koska otsikon käsite on uusi ja tuntematon, lähestymme aihetta aluksi kirjallisuuden kautta. Kolme käsiteltävää kirjaa ovat:

  • Hakkerietiikka, keskiviikkona 31. tammikuuta klo 18 Kirjakahvilassa
  • Tipping Point
  • Yksilön ääni – Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla

Näiden jälkeisille kolmelle tapaamiselle on päätetty teemat:

  • Kolmannen sektorin rooli, yhteiskunnallisten yrittäjien toimintakentän määrittelyä
  • Innovaatioiden syntyminen, yhteiskunnalliset yrittäjät innovaatioiden eteenpäin puskijoina
  • Taide huomion kohdistajana, yhteiskunnalliset yrittäjät julkisen tilan muovaajina

Kun toivottavasti näiden tapaamisten jälkeen teemojen sisällöt ovat selvenneet, pidetään vielä tarvittava määrä tapaamisia, joissa vedetään kaikki rönsyt yhteen ja tehdään johtopäätöksiä sekä irl-harjoitteita.

Lisätietoja Hanna Rusilta: