Vesi (HKI)

Saimaata Dodon ja WaterFinns ry:n vesiaiheinen keskustelupiiri kokoontui keväällä 2004. Vuonna 2005 Vesi-keskustelupiirillä ei ole toimintaa.


Vesi-piirin ohjelma keväällä 2004
Yhteystiedot


Vesi on ihmiselle elintärkeä luonnonvara. Yli puolet ihmisen painosta onvettä, ja jo muutaman prosentin nestehukka heikentää työkykyämerkittävästi. Kahdenkymmenen prosentin vajaus johtaa kuolemaan. Ilmanvettä ei voida tuottaa ruokaa, ei pyörittää teollisuutta taienergiantuotantoa.


Nimenomaan makea vesi on elämän elinehto. Maapallon vesivaroista 97 prosenttia on suolaista merivettä. Jäljelle jäävää kolmea prosenttia edustavasta makeasta vedestä puolestaan suurin osa on vaikeasti käytettävissä jäätiköissä (77 %) tai maa- ja kallioperässä (22 %). Vain noin 1 prosentti maailman makeasta vedestä on helposti hyödynnettävissä järvissä ja joissa. Keskimäärin 70 prosenttia vesivaroista käytetään kasteluun – kehitysmaissa kastelun osuus on kuitenkin noin 90 prosenttia vedenkäytöstä.


Yhdistyneet Kansakunnat on julistanut vuodet 2005-2015 kansainväliseksi veden vuosikymmeneksi. Dodo – Tulevaisuuden elävä luonto ry jaWaterfinns ry tarjoavat asiasta kiinnostuneille nyt oivallisen mahdollisuuden valmistautua veden vuosikymmeneen ja lisätä tietämystään alustusten ja keskustelun kautta.


Keskustelusarjassa tarkastellaan erilaisia vesitalouteen ja -huoltoon liittyviä kysymyksiä: Alustuksissa pohditaan mm. tapahtuuko vesihuollon kehitys kehitysmaissa samalla tavoin kuin Suomessa, mitä on puhdas jaterveellinen vesi, miten jätevedet puhdistetaan tai miten teollisuudenpäästöjä vesistöihin valvotaan. Toisaalta keskustelussa käsitellään vesivaroja poliittisena ja hallinnollisena kysymyksenä ja pohditaan maidenvälisiä vesikonflikteja. Alustuksissa vesikysymykset tuodaan esiin sekä Suomen että muun maailman näkökulmasta. Kehitysmaaperspektiivi on tarkastelussa vahvasti mukana.


Keskustelua vedestä ovat alustamassa omasta näkökulmastaan vesikysymyksiin perehtyneet asiantuntijat Suomen ympäristökeskuksesta, Espoon Vedestä, Tampereen yliopistosta, Teknillisestä korkeakoulusta, Ulkoministeriöstä, Sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Teollisuuden ja työnantajain keskusliitosta.


Ohjelma keväällä 2004


Alustukset pidetään pääsääntöisesti Suomen Ympäristökeskuksen tiloissa Helsingissä. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa!
Lisätietoja: MAri Taskinen, sähköposti:


Ti 10.2. klo 18
Onko oikotietä? Vesihuollon kehityskulkuja Suomessa ja kehitysmaissa
Tekniikan tohtori, akatemiatutkija Tapio Katko, Tampereen teknillinen yliopisto
Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE), Mechelininkatu 34a


Ti 17.2. klo 18
Metropolit ja vesi – Kurkistus Bangkokin vesiongelmiin
Tutkija Ulla Heinonen, Teknillinen Korkeakoulu
Paikka: SYKE, Mechelininkatu 34a


Ma 1.3. klo 18
Suomen kehitysyhteistyön vesilinjaukset
Vesiasiain neuvonantaja Eero Kontula, Ulkoministeriö
Paikka: SYKE, Mechelininkatu 34a


To 18.3. klo 18
EU:n tulokasmaiden vesivarat ja niihin liittyvät ongelmat
Hydrologi Esko Kuusisto, Suomen Ympäristökeskus
Paikka: SYKE, Mechelininkatu 34a


Ke 31.3. klo 18
Maailman vesikonfliktit
Yksikönpäällikkö Kari Karanko, Ulkoministeriö
Paikka: SYKE, Mechelininkatu 34a


Ke 14.4. klo 17 (Huomio kellonaika ja paikka!)
Teollisuuden vesiensuojelun haasteet
Ympäristönsuojeluasiamies Meeri Palosaari, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto
Paikka: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, Eteläranta, 8. kerroksen neuvottelutilat.
Sisäänkäynti neuvottelutiloihin on Hotelli Palacen aulasta hisseillä 3 ja 4.


To 29.4. klo 18
Juomaveden laadun turvaamisen haasteet
Ylitarkastaja Jari Keinänen, Sosiaali- ja terveysministeriö
Paikka: SYKE, Mechelininkatu 34a


To 6.5. klo 17
Vesi liiketoimintana
Vierailu Espoon veteen Suomenojan jätevedenpuhdistamolle.
Paikka: Hyljeluodontie 5 02270 ESPOO
ilmoittautuminen: Mari Taskinen s-posti:


Yhteystiedot

Keskustelupiirin sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä pyynnön osoitteeseen (mainitse, että kyseessä on nimenomaan vesi-keskustelupiirin lista).


WaterFinns ry
Keskustelupiirien kotisivu