Dodon sääntömääräinen kevätkokous 26.4.2008

Yhteenvetoa Dodon sankarikuluttajuusvuodesta 2007 sekä vahva kurkotus kuluvan vuoden Onnellisiin kaupunkeihin. Tervetuloa!

Kevätkokous alkaa lauantaina 26.4.2008 klo 16.30 Uuden ylioppilastalon Caisa-salissa Helsingissä, Mannerheiminkatu 5 B, 4. krs. Tervetuloa!

Kevätkokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä muut kokouksen tarvitsemat toimihenkilöt.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvalta.
4. Päätetään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tilivelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8. Käsitellään muut kokouksen aikana esille tulleet asiat.

Lisätietoja:
Tea Tönnov, , puh. 044 526 9073