Tuotewiki YK:ssa

Dodon Tuotewiki toi YK:n CSD-16 kokouksen keskusteluihin mukaan tuoreita ajatuksia kehitysyhteistyöstä, kuluttajuudesta sekä pohjoisen ja etelän maiden välisistä suhteista. Dodo vastasi kestävän kehityksen toimikunnan kehitystavotteisiin Tuotewikillä.

CSD 16 kokouksen tarkoituksena on keskustella kaksivuotisen kauden teemoista pohjustaen parin vuoden päästä tehtäviä päätöksiä ja toimenpiteitä.  Dodo halusi ottaa kantaa ruoan kuluttajien ja tuottajien, kaupunkien ja maaseudun sekä etelän ja pohjoisen välisiin kuiluihin. Dodon Tuotewiki  toi kokoukseen esimerkin tavasta, jolla voidaan miettiä kehitysyhteistyötä ja kokouksen teemoja uudella tavalla. Kuinka esimerkiksi suomalaiset kuluttajat voivat saada tietoa ja ymmärtää kaukaisiakin ympäristökysymyksiä kuten aavikoituminen, ruoantuotanto ja maaoikeudet?

 

Tuotewiki antaa mahdollisuuden  ihmisille – yksilöille ja  ryhmille ottaa vastuuta ja keinoja ymmärtää globaaleja ympäristöongelmia vaihtaen ja jakaen tietoa omaehtoisesti ja riippumattomasti.  

 

Dodon puheenvuoro oli heti kokouksen avajaispäivänä,  kokouksen oheistapahtumassa yhdessä eurooppalaisen aavikoitumisverkoston eniD:in kanssa. Parin tunnin miniseminaari tarjosi hyvän kattauksen aavikoitumiskysymyksiä monella eri tasolla.  Lauren Naville norjalaisesta Drylands Coordination Group -järjestöstä avasi tilaisuuden esitellen aavikoitumiseen liittyviä kysymysten perustaa. Partice Burger ranskalaisesta CARI -järjestöstä täydensi yleiskuvaa aavikoista ja niihin liitetyistä mielikuvista. Aavikoituminen ei ole ainoastaan Afrikkaa koskeva ongelma, maantieteellisesti laajimmat aavikot löytyvät  Aasiasta. Ugandalaisen osuuskuntien yhteenliittymän ja kansainvälisen maataloustuottajien yhdistyksen IFAP:in edustaja toi esille maakohtaisen, Ugandan esimerkin aavikoitumisen merkityksistä maalle. Dodon esimerkki tarjosi välineen tuoda  aavikoitumiskysymykset pohjoisen pallonpuoliskon kuluttajien tietoisuuteen.

 

Tuotewikin paras veto lienee ollut noin parinkymmenen hengen yleisölle tarjotut pähkinät. Pähkinät johdattelivat yksinkertaiseen kysymykseen: kuinka moni tuntee pähkinöiden alkuperän tai tietää niiden tuotantotavoistä Lisäksi pähkinöihin tiivistyi Tuotewikin idea tuoda kuluttajille tietoa maailmanlaajuisesta ruoantuotannosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Suuri osa kehitysyhteistyöstä ja ajatusmalleista liikkuu yhä akselilla pohjoisesta etelään. Kanadan kehitysyhteistyöministeriön edustaja Christopher Braeuel näki Tuotewikin parhaana mahdollisuutena kyvyn antaa ääni niille, joilla ei ole muutoin  virallista pääsyä julkiseen keskusteluun. Erityiskiitokset Tuotewiki sai hollantilaiselta tutkijalta, joka itse oli erikoistunut avoimen koodin mahdollisuuksiin toimia lääkevalmistuksen apuna tasapuolistaen lääkkeiden saatavuutta myös kehitysmaissa. Hänen mukaansa Tuotewiki on hyvä esimerkki asioista, joista vielä puhutaan tulevaisuudessa YK:n suurissakin saleissa. Viikon aikana vastaanotto Tuotewikille on ollut erittäin innostunutta erityisesti kansalaisjärjestöjen ja nuorisojärjestöjen taholla niin rikkaiden kuin köyhienkin maiden edustajien puolilla. Yksi kiinnostavista Tutoewikin uusista ystävistä on yhdysvaltalainen Real Food Challenge http://www.realfoodchallenge.org/. Tuotewikin arvo rikkoa perinteisiä hierarkioita mikro- ja makrotason tiedonvälityksen tai toimijoiden välillä on selvästi jotain, mitä moni kaipaa 2000 –luvun kestävältä kehitykseltä.