Huh, mikä metropolimalli

Megapolis 2022–tapahtumassa arkkitehti Tuomas Toivosen havainnollisti mainioin esimerkein kaupunkirakenteen ja asumisväljyyden merkitystä.

Tuomas Toivonen Megapoliksessa from Vatu Passitus on Vimeo.


Yhdyskuntarakenteen leviämisen ja asumisväljyyden kasvamisen yhteys päästöjen kasvuun on varsin suoraviivainen. Kaupunkien tiiviys luokin merkittäviä mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen sekä asumisen että liikkumisen osalta. Tiivis kaupunki ei kuitenkaan välttämättä tarkoita betoniviidakkoa, asukkaille on luotava mahdollisuuksia onnellisuuteen kaupungissaan. Tuomas Toivonen nostaakin tulevaisuuden kaupunkien tärkeimmäksi kysymykseksi sen, miten yhdistää tiivis kaupunki ja hyvinvointi.


Dodossa keskustelua jatketaan Megapolis 2023 -tapahtumassa, joka pidetään 27.9. Vanhalla ylioppilastalolla.


Lisätietoja:


Pauliina Jalonen
Dodon puheenjohtaja
puh: 040 8488753