Liikkumisen ohjaus

 

LIIKKUMISEN OHJAUS / MOBILITY MANAGEMENT, LYHYT YLEISKATSAUS 2/2010

 

Liikkumisen ohjaus on ensisijaisesti kysyntälähtöinen lähestymistapa henkilö- ja tavaraliikenteeseen, jossa yhteistyöllä toimijoiden välillä (kuten kunnat, yritykset, yhteisöt) ja joukolla työkaluja tuetaan ja kannustetaan asenteiden ja käyttäytymisen muutosta kohti ympäristöystävällisten kulkutapojen käyttöä. Nämä työkalut perustuvat yleensä parempaan informaatioon, viestintään, organisaatioon, koordinaatioon ja ne vaativat edistämistä.

 

Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on:

         rohkaista ihmisiä ympäristön kannalta kestävämpien liikennemuotojen käyttöön

         parantaa organisaatioiden ja ihmisten saavutettavuutta kestävällä tavalla

         parantaa liikenteen ja maankäytön tehokkuutta

         vähentää liikenteen kasvua rajoittamalla moottoriajoneuvoilla tehtyjen matkojen määrää, pituutta ja tarvetta.

 

Liikkumisen ohjauksen kohteita voivat olla esim.:

         kaupunki- ja asutuskeskukset kokonaisuudessaan

         koulut ja työpaikkakeskittymät, sairaalat ja muut terveydenhoitolaitokset

         vapaa-ajan kohteet ja suuret yleisötapahtumat

 

Joissakin maissa (Ruotsi, Britannia, Alankomaat) valtion liikennehallinnossa on osoitettu selkeät vastuutahot ja –henkilöt kestävälle liikkumiselle. Lisäksi voi olla yksi tai useita valtakunnallisia organisaatioita sekä paikallisia palvelukeskuksia, jotka huolehtivat liikkumisen ohjauksen käytännön työstä.

 

Liikkumisen ohjauskeskuksen mahdolliset tehtävät:

 

Informaatio ja neuvonta voivat sisältää mm.

·             joukkoliikenteen aikatauluja, aikataulujen henkilökohtaista räätälöintiä,

·             reitinvalintaa, matkan järjestelyä ovelta ovelle, kimppakyytien järjestelyä,

·             lippuja, lippujen käytön laajennusmahdollisuuksia,

·             suurtilaisuuksien joukkoliikenne- tai kimppakyytimahdollisuuksia,

·             kevyen liikenteen käyttömahdollisuuksia, pyöränvuokraamista, pyöräilykierroksia,

·             tervetuliaispakkauksia paikkakunnan uusille asukkaille runsaan liikenneinformaation kera.

·        Informaatiokampanjat, Liikenneaiheiset julkiset keskustelutilaisuudet

·        Suurtapahtumien liikkumisen ohjaus

 

Työpaikkojen yleisiä toimenpiteitä

·        Yritystason liikkumisen ohjaus, Työmatkan kulkutapavaihtoehdoista tiedottaminen

·        Työaikojen joustavuus, Etätyön ja videoneuvottelujen suosiminen

·        Työnantajan autojen käyttö, Taksin käyttö työasiamatkoilla

 

Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen edistämistoimenpiteitä

·        Joukkoliikenteen verotukselliset edut

·        Joukkoliikennelippujen yhtenäistäminen ja käyttötarkoituksen laajentaminen

·        Rajaseutujen joukkoliikenteen yhtenäistäminen

·        Liikennelaitosten imagon nostaminen

·        Liikuntaesteisten integrointi kaupungin liikennejärjestelmään

·        Joukkoliikenteen edistäminen erikoistapahtumien yhteydessä

·        Joukkoliikenteen tarjonnan parantaminen yritystason tarpeen mukaan, yr. omat sukkulabussilinjat

·        Yritysten aikaansaamat joukkoliikenteen alennukset, Työsuhdejoukkoliikennelippu

·        Liityntäpysäköinnin suosiminen verotuksessa työpaikan pysäköinnin sijaan

·        Joukkoliikennevälineessä suoritetun työn korvaaminen

 

Kevyen liikenteen edistämistoimenpiteitä

·        Pyöräilyn verotukselliset edut

·        Erityisryhmille suunnatut pyöräilyn edistämiskampanjat

·        Kevyen liikenteen, erityisesti pyöräilyn olosuhteiden parantaminen avainkohteissa

·        Kevyen liikenteen turvallisuus koulujen ympäristössä, Koulumatkojen pyöräilyryhmät

·        Pyörän yhteiskäyttö, Työsuhdepolkupyörä tai edullinen pyöränhankintamahdollisuus

 

Kimppakyytien edistämistoimenpiteitä

·        Kimppakyytien korvausten laillistaminen, Kimppakyytien verotukselliset edut

·        Kimppakyytien tietokannat, Kimppakyyteihin rohkaiseminen työntekijöiden ryhmiä järjestelemällä

·        Kimppakyytien liikenteellinen helpottaminen kaupunkiliikenteessä ja pysäköintietuisuudet

·        Varmistettu kotiinkuljetus kimppakyytien ongelmahetkinä

·        Kilometrikorvausten muuttaminen kimppakyytiä suosivammaksi

 

Auton yhteiskäytön edistämistoimenpiteitä

·        Autojen yhteiskäyttö, Puolijulkiset city-autot, Car sharing-ryhmien jäsenille alennuksia

·        Pakettiautojen yhteiskäyttö

·        Auton yhteiskäytön suosiminen työpaikkapysäköinnin yhteydessä

 

Autoilun vähentämistoimenpiteitä

·        Autoilun ankarampi verotus, Pysäköintipaikkojen veronalaisuus

·        Autopaikoille maksiminormit, Autottomien alueiden perustaminen

·        Pysäköinnin maksullisuus suurtapahtumien yhteydessä

·        Nuorten kouluttaminen autottomuuteen

·        Pysäköinnin säätely ja rajoitukset yrityksen pysäköintipolitiikassa, Työsuhdeautojen vähentäminen

 

Haja-asutusalueiden toimenpiteitä

·        Kyläkeskusten elvyttäminen

·        Haja-asutusalueiden bussiliikenteen mahdollisuudet

 

Tavaraliikenteeseen liittyviä toimenpiteitä

·        Bussissa kuljetettavan tavaraliikenteen kehittäminen, Kaupunkien tavaranjakelun yhdistäminen

·        Kotiinkuljetuspalvelut

 

Muita toimenpiteitä

·        Yhdistelmäpalvelut

·        Taksiliikenteen edistäminen, taksilla matkustamisen kustannusten alentaminen

·        Vuokrauskäytäntöjen edistäminen

·        Local Traffic Performance-työkalun käyttöönotto, Lapsille suunnatut liikennekyselypelit

 

EPOMM-järjestö

 

 

Vuonna 1999 Eurooppaan perustettiin erityinen liikkumisen ohjauksen verkosto EPOMM (European Platform on Mobility Management) tukemaan liikkumisen ohjaus –toimintaa Euroopan eri maissa. Verkosto järjestää vuosittain ECOMM-konferenssin, joka toimii alan merkittävimpänä tiedonvaihtofoorumina. www.epomm.org

 

 

Kaikki tällä paperilla esitetyt asiat ovat tietyistä eri lähteistä, joita ei tässä tilanpuutteen vuoksi luetella. Max Mannolalta () voi kysyä niiden suhteen lisätietoa. Useat niistä löytyvät alla olevasta linkistä. Suomessa liikkumisen ohjauksen asiantuntija, jolta voi kysyä aiheesta enemmänkin, on Johanna Taskinen Motiva ry:stä. Ks. myös http://www.motiva.fi/liikenne/liikennejarjestelma_ja_liikkumisen_ohjaus/liikkumisen_ohjaus

 


 

Antti Möllerin muistiinpanoja käydystä keskustelusta

 

Keskustelua käytiin monesta teemasta: liikkumisen ohjaus, maankäyttö ja kaavoitus, pysäköintinormit, toiveet paremmasta kaupunkitilasta, Kuopion ja Espanjan esimerkit sekä tavaraliikenne ja logistiikka, mainitakseni muutamia. Nostan tässä esiin muutamia kohtia, joista on hyvä jatkaa:

– liikkumisen ohjauksessa Suomessa ollaan varsin hyvissä kantimissa informaation tasolla, mutta pendelöinnissä ja työpaikkaliikenteessä on paljon toivomisen varaa
– liikennettä on syytä tarkastella kokonaisuutena, jotta koko elämäntapa tulee otetuksi huomioon
– liikkumista aiheuttavat tahot ovat keskiössä: työpaikat, koulut, kaupat & palvelusektori, harrastukset
– maankäyttö ja liikenteen suunnittelu on tärkeää olla synkroniassa, mutta samalla myös mikrotason suunnittelua kaivataan! Asukkailta tulisi kysyä enemmän, miten he kaupungissa toimivat ja mitä sinne kaipaavat, jotta suunnittelun lähtökohta kumpuaisi enemmän alhaalta eikä norsunluutorneista
– ekologinen kaupunkilaisuus kaikkine osa-alueineen on osoitettava houkuttelevaksi. Tämä yksi niistä seikoista, joihin Dodo todella voi antaa ison panoksen.
– ”Suomesta puuttuu Hesan ulkopuolelta sekundäärinen kantakaupunki”

Esimerkkejä ja toiveita:

– ostosten kotiinkuljetuspalvelu: ”logistiikka amatööreiltä ammattilaisille”
– Espanjalaista kansantaloustiedettä: ovat laskeneet, että autoilu kohdistaa runsaita rahavirtoja öljyteollisuuteen ja siten raha virtaa ulos maasta. Johtopäätös: on viisaampaa kannustaa espanjalaisia em. kotimaisiin palveluihin autoilun sijaan
– Kuopio: joukkoliikenteen suunnittelu uuteen lähiöön
– Checklist-ajatus: kerätään erilaisia listoja em. kaavoituksen suhteen, jotka toimisivat kannustimina virkamiehille, kaupunkisuunnittelijoille, arkkitehdeille ja muille asiantuntijoille
– kimppakyytiopas olisi syytä toteuttaa, mieluiten nykyisen Reittioppaan yhteyteen!
– lähimatkailun glorian nostattaminen: yövy vaikkapa oman kaupunkisi hotellissa, sekin on irtiotto arjesta! Ei tarvitse lentää kaupunkilomalle Venetsiaan päästäkseen hetkeksi irti ja leppoistuakseen.