Megapolis WAU

Megapolis WAU

 

 • Näkyminen kadulla
 • Visuaalinen näyttävyys
 • Tieteen popularisointi, tms. vaikeiden asioiden esittäminen selkeästi
 • Juontajat
 • Kunnianhimoisuus
 • Yleisöorientoitunuus
 • Avoimuus, matala kynnys
 • Ilmaisuus
 • Pimeä sali luo tunnelmaa ja dramatiikkaa
 • Käytännöllisyys / konkreettisuus
 • Käsiohjelma
 • Aikataulussa pysyminen
 • Siniset silmät ja sileä otsa (etsimällä löydetty vastakohta ryppyotsaisuudelle)
 • ”Miten tapetaan ekologisesti?”
 • Ympäristöasiat kuuluvat kaikille
 • Fokus tiukasti teemassa
 • Vastaa tiettyyn tarpeeseen
 • Nostaa tärkeitä aiheita, joita muut eivät nosta, esim. Paloheimo ja öljyhuippu 2011, Peñalosa ja Latinalaisen Amerikan kaupungit 2008
 • Luodaan hyvä ja vastaanotettava paketti, jonka sisällä voi esittää myös vaikeasti vastaanotettavia asioita
 • Ollaan edelläkävijöitä ja nostetaan esille asioita, joista ei vielä puhuta muualla, esim. Minimikoti, Kaupunkiviljely, Cycle Chic, Veivi
 • Tehdään ympäristöystävälliset elämäntavat houkutteleviksi
 • Tehdään pieniä tekijöitä näkyviksi
 • Helposti ymmärrettävien konkreettisten ratkaisujen esiinnostaminen
 • KIRMO ♥