Ąitienpäivän 2010 lahjoituksilla kasvatettiin johtajanaisia

”Kun on motivoitunut, jaksaa vaikka mitä!” 

Maimouna Samaké, 41 kävelee kotikylästään muutaman kilometrin matkan osuuskunnalle jopa neljä kertaa päivässä. ”Kun on motivoitunut, jaksaa vaikka mitä!” Häntä koulutetaan parhaillaan naisten Sinsibere-osuuskunnan koordinaattoriksi, jonka tehtävänä on valvoa, että karitevoin ja -saippuan valmistus ja myynti osuuskuntakeskuksella sujuvat sääntöjen mukaan.

 Ala-asteella kesken jääneet opinnot ovat harmittaneet Maimounaa koko elämän ajan, mutta Sinsibere-osuuskunnan ansiosta hän on päässyt jatkamaan opiskelua. Kirjanpitovastaavana hän saa työskennellä entisen lempiaineensa matematiikan parissa. ”Olen tyytyväinen Sinsibere-hankkeen koulutuksiin. Vaikka kotona olisi perheongelmia, luokassa huolet aina unohtuvat!”.

"Hyvä johtaja kunnioittaa ja kuuntelee muita"

Osuuskunnan työpajassa pohdittiin hyvän johtajan ominaisuuksia. Maimounan mukaan ”Hyvän johtajan tunnistaa siitä, että hän työskentelee esimerkillisesti ja ahkerasti, hänellä on paljon itseluottamusta ja ennen kaikkea kärsivällisyyttä. Hyvää johtajaa arvostetaan ja vastavuoroisesti hän kunnioittaa ja kuuntelee muita.”

 Vastuutehtävät Sinsibere-osuuskunnassa antavat maaseutukylien naisille mahdollisuuden osallistua, oppia ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Osuuskunnan jäsenet hiovat argumentointitaitojaan kokouksissa, vetävät kylissään toimintaryhmiä, osallistuvat erilaisiin koulutuksiin ja päättävät osuuskunnan toimintaan liittyvistä asioista. Omien mielipiteiden ilmaiseminen on naisille tärkeää.

Maimouna haluaisi edetä Sinsibere-osuuskunnan hallituksen jäseneksi, koska hän kokee toiminnan hyödylliseksi ja viihtyy osuuskunnassa hyvin. Omat lapsensa Maimouna on kouluttanut pitkälle: kaksi heistä on jopa opiskellut opettajaksi. ”Lapset sanovat että on hienoa kun äitikin on päässyt koulun penkille”, hän nauraa.

Työpajoissa vahvistettiin uskoa omiin ideoihin

Vuoden 2010 äitienpäivän lahjoituksista kertyi Sinsibere-hankkeelle 1053 euroa. Lahjoitukset käytettiin työpajoihin, joissa naiset kymmenestä kylästä opiskelivat osuuskuntatoiminnan arviointia ja kehittämistä. Koulutus sisälsi käytännön harjoituksia ryhmien ohjaamisesta ja omien näkemysten esiin tuomisesta. Lahjoitussummalla katettiin osallistujien matka-, ruoka- ja majoituskuluja sekä osa paikallisen kouluttajan palkasta.

Maimouna Samakéa haastateltiin Malissa kesäkuussa 2011.

Teksti: Linda Annala, Alina Raiskila, Heidi Leino

Kuvat: Linda Annala, Alina Raiskila