Dodo kansalaisjärjestöedustajana YK:n aavikoitumissopimuksen osapuolikokouksessa

YK:n aavikoitumissopimuksen (UNCCD) 12. osapuolikokous järjestetään Turkin Ankarassa 12.-23.10.2015. Dodon Raita Mäki raportoi paikan päältä kuulumisia kokouksesta sekä sopimuksen perusfaktat ja kynnyskysymykset. Raita toimii Dodon Sinsibere-hankkeessa.

”Heipsan! Olen toiminut tämän vuoden 2015 alusta Dodon Sinsibere-ryhmässä! Olen sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelija, erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat ympäristöantropologia ja poliittiset liikkeet. Terveisiä Ankarasta :)!”

26.10.

Loppujen lopuksi.

Tässä sitten COP12-konferenssin saldoa tehdyistä päätöksistä (Suomesta käsin jo kirjoiteltuna):

 • tavoitteena, että hyvin voivan maaperän osuus olisi vakaa vuodesta 2030 eteenpäin
 • indikaattorit yllä mainitun määrittelemiseksi ja mittaamiseksi, mutta myös kaikkien kolmen Rion ympäristösopimuksen tavoitteiden mittaamiseksi toisiinsa yhteydessä olevina
 • osapuolivaltiot  muodostavat omia tavoitteita terveen maaperän osuuden vakiinnuttamiseksi (LDN-tavoite)
 • terveen maaperän osuuden vakiintuneelle osuudelle (LDN, land degradation neutrality) tieteellinen määritelmä
 • LDN rahaston perustaminen vuoden 2016 loppuun mennessä; mahdollistaen myös yksityiset sijoitukset

Kansalaisjärjestöt painottivat viimeisessä lausunnossaan:

 • ruuan saannin turvaamista
 • vastuun kantoa pakolaisvirroista
 • tieteen ja teknologian linkkien poliittiseen päätöksentekoon vahvistaminen
 • naisten ja miesten epätasa-arvoisuuden huomioiminen kuivilla alueilla
 • maaoikeudet turvattava huomioiden paikalliset (usein esimerkiksi kollektiivisen maaomistuksen tunnistavat) käsitykset
 • maankäyttöön puuttuminen ja maaperän kulumisen ehkäiseminen osana ratkaisuja tämän hetken ympäristöongelmiin
 • LDN-tavoite ei saisi johtaa uusiin ympäristöongelmiin tai toimia paikallisten yhteisöjen etujen vastaisesti

Kansalaisjärjestöt halusivat myös kiittää niitä valtioita, jotka olivat tukeneet järjestöjen osallistumista konferenssiin. Itse koin tulleeni otetuksi hyvin mukaan matkaan osana Suomen konferenssidelegaatiota. Kansalaisjärjestöjen osallistuminen ei valitettavasti vielä ole aivan kyseenalaistamatonta YK:n päätöksenteossa ja tämä näkyi mm. haluamattomuutena päästää järjestöosallistujia joihinkin työryhmien tapaamisista ja valtio-osapuolten nihkeähkönä osallistumisena järjestöedustajien ”avoin dialogi”- tilaisuuksissa. Todellisesta kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta ollaan siis vielä kaukana, kun ”kansalaisyhteiskuntaa” konferenssissa edustavien rekisteröityneiden järjestöjenkin osallistuminen on vielä jossain määrin kyseenalaista.

… Konferenssikaupunki Ankaraa minulla on hiukkasen ikävä! ”I thought it was one of the ugliest cities I’ve ever seen”, totesi kanssani samalla paluulennolla tullut toinen kansalaisjärjestöpaneeliin konferenssissa osallistunut tyttö. Kuulin Ankarassa viettämieni muutaman viikon aikana tämän saman useaan otteeseen. Näin sanoivat myös ulkomailta tulleet EVS- vapaaehtoiset, joita näin paikallisjärjestön tapaamisessa.

On totta, että Ankaraa hallitsevat ensi silmäyksellä mahtipontiset pilvenpiirtäjät ja kaupungin luonnolliset viheralueet ovat saaneet väistyä suurten rakennushankkeiden ja keinotekoisempien ratkaisujen tieltä. Matkani ensimmäisenä päivänä kaupungissa räjähti myöhemmin ISIS:in terrori-iskuksi todettu pommi ja matkani viimeisenä päivänä bussissa vieressäni seissyt mies kuristi hänelle vierasta naista… Nainen oli hetkeä aiemmin kutsunut miestä idiootiksi tämän tönittyä häntä täydessä bussissa.   Itse kuitenkin pidin Ankarasta.

Onneksi paluuni Suomeen oli lauantain vastaisena yönä; vuorokautta myöhemmin Ankaran lentokentällä vallitsi kaaos Turkin hallituksen viikon päästä edessä oleviin vaaleihin vedoten kiellettyä siirtyminen talviaikaan. Tästä ei oltu kuitenkaan informoitu kattavasti ja ihmisten elektroniset laitteet siirsivät kellonsa automaattisesti! Ystäväni kirjoitti minulle aiheeseen liittyen; ”Here people say, that these kind of things happen”.

Minulla oli Ankarassa ongelmia ladata kuvia Dodon sivuille. En pystynyt käyttämään omaa konettani, sillä en saanut yhdistettyä sitä konferenssipaikan verkkoon. Koitin huonolla menestyksellä ladata kuvia Congresiumin koneilla. Nyt kuvien lataaminen kuitenkin onnistuu. Tässä vilauksia (suurin osa öisiä; viettäessäni päivät konferenssikeskuksessa olin melkein aina vain pimeän aikaan liikenteessä):

22.10.

Päätösten aika.

Viimeisiä konferenssipäiviä viedään! Väki rupeaa pikkuhiljaa vähenemään Congresium-kokouspaikalta ja olen Suomen delegaatiostakin viimeinen läsnäolija muiden lähdettyä nyt torstaina 22.10. Jännitystä ei kokoussaleissa enää ole niinkään aistittavissa COP- osapuolten välisen kokouksen hyväksyessä jo valmiiksi työryhmien muotoilemia esityksiä. Tämä on ollut hyvä tilaisuus päästä seuraamaan kansainvälistä ympäristöpoliittista päätöksentekoa ja eri toimijoita (osapuolet – jaettuina ”kehittyneisiin” ja ”affected countries”, kansalaisjärjestöt, yksityinen sektori ja yritysmaailma, paikallisyhteisöt, joiden edustajia täällä on ollut vain muutamia paikalla – kaipa järjestöt nähdään aika lailla paikallisyhteisöjen sanankantajina). Täällä Ankarassa alkaneet keskustelut jatkunevat Pariisissa joulukuussa COP21 ilmastonmuutos-neuvotteluissa; osa tärkeistä Ankarassa käydyistä neuvotteluista ja tehdyistä päätöksistäkin ovat liittyneet 3 Rion sopimuksen (ilmastonmuutoksesta, autioitumisesta ja biodiversiteetistä) yhtenäistämiseen. Tähän liittyen tehtiin päätös osapuolten kokouksessa torstaina 22.10.!

Terveisiä Ankarasta! 😉

21.10.

LDN Fund.

Kuumana keskustelunaiheena (erityisesti virallisten, osapuolivaltioiden välisten istuntojen ulkopuolella) on ollut LDN (Land degradation neutrality)- rahaston suunnitteilla oleva perustaminen. Tämä avaisi vaurioituneiden maa-alueiden huoltamisen yksityisille ja julkisille sijoittajille. Kansalaisjärjestöt julkaisivat oman kannanottonsa rahaston suhteen.

Kommentoidessaan rahaston perustamista UNCCD:n sihteeristön Monique Barbut aloitti tiukasti ”I won’t take no for ideological reasons”. Ideologisia syitä ei mainitakaan  kansalaisjärjestöjen hyvin perustellussa kannanotossa. Rahoituksen tarve on noussut monta kertaa virallisissakin puheenvuoroissa esillä ja Cop12:ssa myös liikemaailman edustajat olivat ensimmäistä kertaa eilisessä istunnossa oikeutettuja samankaltaiseen avoimeen dialogiin osapuolten kanssa kuin kansalaisjärjestötkin.

Kansalaisjärjestöt painottavat LDN- tavoitteen kestävää ja eettistä rahoittamista paikallisten yhteisöjen oikeuksia kunnioittaen. Kestävän ja eettisen rahoituksen turvaamiseksi tarvitaan julkista rahoitusta, UNCCD:n vastuunkantoa rahaston toiminnassa, useiden eri rahoitusvaihtoehtojen punnitsemista, Rion sopimusten rahoituksen yhtenäistämistä, yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja ehtojen asettamista mahdollisille sijoittajille. Ihmisten ja ekosysteemin hyvinvoinnin turvaamiseksi kansalaisjärjestöt painottavat kestävää maankäyttöä (SLM), paikallisyhteisöjen informointia, näiden oikeuksien kunnioittamista ja toimintakyvyn kehittämistä, rahoitusjärjestelmän arviointia sekä väärinkäytösten ja ongelmien toisaalle siirtämisen välttämistä.

Oleellisia puutteita nyt suunnitellun kaltaisen rahaston toteuttamisessa ovat keskittyminen vain jo vaurioituneiden alueiden restaurointiin (ennaltaehkäisyn sijaan), keskittyminen laajoihan maa-alueisiin pienyhteisöjen kustannuksella sekä rahaston takana vaikuttava bisnes-ajattelu, joka vaarantaa paikallisyhteisöjen maaoikeudet ja elinkeinon.

Lue kansalaisjärjestöjen kannanotto kokonaisuudessaan CSO-blogista: https://civilsocietyatunccdcop12.wordpress.com/

20.10.

Avajaishuumaa..

Tänään alkavan High Level segmentin neuvottelut avasi Turkin presidentti Tayyip Erdoğan. Erdoğan on toiminut maansa presidenttinä reilun vuoden verran elokuusta 2014 lähtien. Erdoğan tulee vuonna 2001 perustetusta konservatiivisesta ja uskonnollisiakin ajatuksia osana politiikkaa ajavasta AKP-puolueesta. Kesäkuun eduskuntavaalien jälkeen puolueet eivät onnistuneet muodostamaan yhteistoimin hallitusta, minkä seurauksena uudet vaalit ovat edessä reilun viikon päästä sunnuntaina 1.11. Näissä vaaleissa AKP-puolueella on mahdollisuus jälleen saavuttaa yksipuoluejärjestelmään vaadittava ehdoton enemmistö. Sauli Niinistön viime viikkoisen Turkin vierailun aikana huomiota saivat niin Erdoğanin mahtipontiset eleet kuin myös yli tuhannesta huoneesta koostuva uusi presidentinlinna. Aivan Congresiumin vieressä sijaitsee myös AKP-puoluetoimisto, joka ei sekään kreikkalaistyylisine pylväineen kalpene viereisen konferenssikeskuksen ja moskeijan rinnalla…

Presidentin puheen jälkeen katsoimme  avajaisissa turistikohteen  mainosvideota muistuttavan pätkän aavikoitumisen vastaisista toimista täällä konferenssissa mallimaana pidetyssäTurkissa. Tällä videolla aavikoitumisen syiksi Turkissa mainitaan maantieteellinen sijainti ja maanviljely. Kuitenkin juurikin eilisessä turkkilaisen kansalaisjärjestön Tema Foundationin esityksessä aavikoitumisesta ja kaivostoiminnasta mainittiin myös kivihiilikaivosten kuormittavan maaperää suuressa määrin Turkissa… Toinen kysymys sitten onkin, kuinka monta puuta presidentinpalatsin  (ja muiden suurten Ankarassa tehtyjen rakennushankkeiden) tieltä on raivattu… 😉

High Level segmentin osapuolet jatkoivat tänään neuvotteluja temaattisesti jakautuneissa keskusteluryhmissä (round table). Olin itse kuuntelemassa ilmastonmuutos-aiheista ryhmää. Tässä keskustelussa todettiin jo monta kertaa neuvotteluiden aikana esiin  nostettu tarve kolmen Rion sopimuksen (ilmastonmuutos, aavikoituminen, biodiversiteetti) yhtenäistämisestä, sillä kyse on paneelin puheenjohtajan sanoja lainaten ”saman kolikon ei kahdesta, vaan kolmesta eri puolesta”.

Vieraile presidentinlinnassa: http://www.theguardian.com/world/gallery/2014/oct/29/turkeys-new-preside…

19.10.

Tyyntä myrskyn edellä..

Muutamat minulle viikon aikana kiinnostaviksi nousseet kysymykset konferenssissa liittyvät yritysvastuuseen ja ruokasuvereniteettiin. Näitä molempia on hiukkasen sivuttu monissa konferenssin paneeleista, mutta niitä ei ole missään vaiheessa nostettu kovinkaan keskeisiksi, vähiten osapuolten välisissä virallisissa kokouksissa. Tänään iltapäivällä olin kuuntelemassa turkkilaisen kansalaisjärjestö Tema Foundationin esitystä, joka sivusi kumpaakin näistä aiheista. Yritysvastuulla viittaan esimerkiksi kaivos- ja hakkuutoimintaan, joista olen jo aiemminkin maininnut täällä blogikirjoituksissa. Ruokasuvereniteetilla taasen viittaan Teman esitelmässä käytettyä määritelmää lainaten ihmisten (ei valtioiden, eikä yritysten) oikeuteen päättää siitä ”Mitä ruokaa? Kuinka paljon? Missä ja milloin?” Näiden kysymysten sijaan COP-neuvottelut ovat keskittyneet pitkälti ruuan riittävyyden suurille ihmismassoille turvaamiseen (Food security). Edellä mainituista on muodostunut  minulle lempiaiheita konferenssissa ja olen koittanut seurailla niitä sivutapahtumissa (sillä konferenssiosapuolten tapaamiseen varatussa isossa salissa niitä ei nosteta esille)!

Kuten Suomen delegaation tapaamisessa tänään totesimme, maanantai-iltapäivän rauhallinen ja jopa uinuva tunnelma Congresium-kokouspaikalla taitaa olla tyyntä myrskyn edellä: huomenna alkaa keskusteluryhmistä ja osapuolten tapaamisista (COP) koostuva High Level Segment. Olemme jakautuneet Suomen delegaation kesken niin, että menen kuuntelemaan ilmastonmuutos-kysymyksiin liittyvää keskustelua (round table).

Nyt yöpuulle keräämään voimia tätä varten!

16.10.

Gender Day.

Konferenssin Rio paviljongissa pyöri perjantaina koko päivän kestävä ja lukuisista seminaareista koostuva, osittain suomalaisrahoituksella toteutettu gender day.  Tapahtuman fokuksessa oli naisten toimijuus aavikoitumisen ehkäisemisessä ja tätä tukevat poliittiset toimet. Tilaisuudessa puhuivat Suomen Turkin suurlähettiläs Nina Vaskunlahti sekä YK:n UNCCD-lähettiläs Tarja Halonen video-tervehdyksen kautta.

Gender Dayn tärkeimmiksi viesteiksi nostettiin poliittiset toimintamallit, joissa keskeistä olisi käsitysten muuttaminen naisia koskien ja sukupuolikysymysten arkipäiväistämien. Tärkeänä pidettiin myös toiminnan huolellista suunnittelua ja tälle rahoituksen saamista (totta kai). Instituutioiden rooli nostettiin toiseksi gender dayn keskeiseksi pointiksi – yhteistyö kaikkien eri tason toimijoiden välillä olisi tärkeää! Kolmas päähuomio liittyi voimavarojen kehittämiseen niin, että paikallisia huolenaiheita voitaisiin ratkoa projektien kautta.

Gender dayta koko perjantai-päivän seuranneena mielestäni yksi onnistumisista oli muistuttaa kuulijoita koko tapahtuman keston ajan, että olisi väärin puhua vain naisista, jättäen miehet sukupuolikysymysten ulkopuolelle. Sukupuolikysymykset koskevat kuitenkin niin naisia kuin miehiäkin.

Varmasti gender dayn mieleenpainuvimman puheenvuoron piti Turkin Anatolian paimentolaisheimosta tuleva nainen; ”it is nature where we live, not squaremeters”. Myöhemmin rouva sanoi, että hänen paimentolaisryhmänsä on vuosien ajan jo pyrkinyt osaksi UNESCO:n suojelukohteita, mutta prosessi ei ole edennyt. Congresium-kokouspaikan katolle oli paimentolaisheimon mukana tullut myös kota ja muutama vuohi, joiden maidosta tehtyä turkkilaista ayran-juomaa kuulijoille tarjoiltiin.

Gender dayn tapahtumat järjestettiin teltassa konferenssikeskuksen katolla, jonne myös moskeijan rukouskutsu silloin tällöin kantautui puhujien yli. Tämä oli mielestäni hyvä kutsu myös pohtimaan sukupuolikysymyksiä perinteisesti patriarkaalisena pidetyssä Turkissa, jossa moskeijan naisille ja miehille varatut erilliset tilat kenties havainnollistavat jotain sukupuolirooleista. Voimakkaita eroja en ole kaduilla liikkuessani niin silmiin pistävästi havainnut. Ystäväni mukaan niitä kuitenkin on ja hän viittaa aikaan, jolloin myös naisilla oli vapaampi käynti ja osallistumismahdollisuudet moskeijoissa. Ystäväni mukaan ikäistemme tyttöjen odotetaan opinnot päätettyään menevän naimisiin ja perustavan perheen. Minultakin on kieltämättä moneen kertaan jopa kokouspaikka Congresiumilla kysytty olenko naimisissa. Yhtenä kokouspäivistä matkasin Congresiumilta keskustaan yhden konferenssissa työskentelevän vapari-tytön kanssa ja myös hän ihmetteli, miksen ole naimisissa vielä!

15.10.

Voihan valtio…

Tänään konferenssipäivä tarjosikin paljon mielenkiintoisia käänteitä! UNCCD:n sihteeristön esimies (Executive Secretary) Monique Barbut vastasi kansalaisjärjestöjen kysymyksiin joka aamuisessa kokouksessamme. Esille nousi tulevissa YK:n ilmastoneuvotteluissa ilmeisestikin keskeiseksi nouseva LDN (Land Degradation Neutrality) Fund; yksityisten lahjoittajien, mutta YK:n valvonnan alainen rahasto. Barbut korosti, että tämän rahaston suunnittelu on vasta aluillaan, eikä sen toimivuudesta tai toteutuksesta ole vielä tietoa. Tätä on ehdotettu vastaukseksi monien osapuolten esiin nostamaan kysymykseen rahoituksen puutteesta…

Tänään järjestettiin myös konferenssin ensimmäinen OD eli ”avoin dialogi” kansalaisjärjestöjen ja valtio-osapuolten välillä. Näiden kahden välinen kuilu tuntui leveämmältä kuin koskaan, sillä yleensä täydessä konferenssikeskuksen isoimmassa salissa jäi nyt salin poikki yltävä tyhjien penkkien rivistö paikalla olevien muutaman valtio-edustajan ja takarivissä istuvien kansalaisjärjestöedustajien välillä.

Valtiokeskeisyys on yleisestikin kovasti läsnä YK:n perimmäisessä olemuksessa ja toiminnassa; niin myös aavikoitumistapaamisessa. Aavikoitumissopimus on muotoiltu koskemaan ”kehittyneitä” osapuolia ja ”kehittyviä, aavikoitumisen vaikutuksista kärsiviä osapuolia”, joita se velvoittaa ensinnä mainittuja enemmän sitoutumaan aavikoitumista estäviin toimiin. Sopimuksen ulkopuolelle jäävät kuitenkin tässä tapauksessa yritykset, joiden toimet (esimerkiksi kaivos- ja hakkuutoiminta) myös aiheuttavat maaperän kulumista ja aavikoitumista…

Perehdy aavikoitumissopimuksen sisältöön: www.unccd.int/en/about-the-convention/Pages/About-the-Convention.aspx

14.10.

Järjestöjen päivä.

Osallistuin tänään aamulla kansalaisyhteiskunnan edustajien kokoontumiseen. Kokoontuminen pidetään jokaisena konferenssiaamuna. Tapaamisessa painotettiin kansalaisjärjestöjen asemaa kokousosapuolten ehdottamien ja tekemien päätösten läpikäynnissä ja täydentävien tai vaihtoehtoisten ehdotusten muotoilussa tämän pohjalta. Kuumaksi perunaksi osapuolitapaamisesta näyttäisi nousevan LDN-käsitteen  (Land Degradation Neutrality; aavikoitumissopimuksen tavoite, jossa terveen ja tuottavan maaperän ala on vakiintunut tai lisääntyvä) määrittely sekä se, miten tämä tavoite asettaa, määrittelee ja velvoittaa sopimuksen eri osapuolet (ns. ”kehittyneet” ja ”kehitysmaat” tässä tapauksessa).

Järjestöjen esitelmät konferenssin oheistilaisuuksissa ovat olleet mielenkiintoisia. Näin oli myöskin eilisessä DryNet-verkoston (maaperän köyhtymisen parissa toimivien järjestöjen yhteenliittymä) järjestämässä tilaisuudessa. Itseäni kiinnosti kovasti seminaari kansalaisjärjestöjen toimintaa Turkissa koskien; tapahtuma oli kuitenkin kokonaan turkiksi. Pidän säälinä  (oman puutteellisen kielitaitoni lisäksi ;)) sitä, että yleensä ns. Turkkilaisessa paviljongissa pidettävät konferenssin isäntämaata ja kansallisen ja paikallistason toimintaa koskevat tilaisuudet ovat ainoastaan turkiksi ilman käännöstä (muutaman kerran olen mielenkiintoisen aiheen bongatessani hiippaillut paikalle vain tarkistaakseni, että tämäkin on taas vain turkin kielellä ;)). Kaupungilla liikkuessani ihmiset ovat poikkeuksetta olleet ystävällisiä toisinaan ilmenevästä kielimuurista huolimatta. Olen päässyt treenailemaan laskupäätäni turkiksi dolmus-minibussilla konferenssipaikalle matkatessani. Asetun nääs aina eturiviin istumaan jäädäkseni  oikealla pysäkillä pois. Tältä paikaltani saankin sitten passata kuljettajalle kaikkien taaempana matkaavien kolikot matkalippujen ostoa varten ja yrittää kommunikoida, kuinka monta lippua kukakin haluaa… välittääkseni jälleen vaihtorahat taaksepäin 😀

Ilta toi tullessaan lisää järjestötoimintaan tutustumista, sillä sain kutsun viettämään sitä turkkilaisen kansalaisjärjestön vapaaehtoisten kanssa. Ystäväni on ollut töissä samassa vapaaehtoistyöprojekteja organisoivassa järjestössä. Vatsa taas pullollaan päätän tämän päivän (ja laukussani lisäksi vielä kassillinen turkkilaisen ystäväni äidin lähettämiä tuliaiseväitä odottamassa 🙂 ..kaksi ystäväni sukulaista on lauantain pommi-iskujen  jäljiltä edelleen tajuttomina sairaalassa, mutta kaikesta tämän hetkisestä huolesta huolimatta oloni on saatu tuntumaan erittäin tervetulleelta :))

edit. Sain tänään lisätietoa eilisen päivän levottomuuksista. Kyseessä oli hiljainen protesti aivan hostellini nurkilla Kizilay – keskustassa. Mielenosoittajat ilmaisivat suruaan istumalla kävelykadulla vaiti. Poliisi päätti surunilmauksen kyynelkaasulla.

Linkki kansalaisjärjestöjen konferenssiblogiin: https://civilsocietyatunccdcop12.wordpress.com/

DryNet-verkosto: http://www.dry-net.org/

13.10.

Mihin aavikoitumisella viitataan?

YK:n aavikoitumissopimuksessa aavikoitumisella viitataan maaperän rappeutumiseen kuivilla alueilla. Kamppailulla aavikoitumista vastaan puolestaan viitataan maaperän rappeutumisen vähentäviin toimiin, maaperää elvyttäviin toimiin ja kuivuneen maaperän uudelleenkäyttöön. YK:n aavikoitumissopimus tekee tämän hetkisessä muotoilussaan tiukan rajan ”aavikoitumisesta kärsivien osapuolten/valtioiden” ja ”kehittyneiden osapuolten/valtioiden” välille. Maaperän rappeutumista tapahtuu kuitenkin ympäri maailman, myös Suomessa kohtalaisessa määrin!

Aavikoitumissopimuksessa keskitytään vahvasti Afrikkaan, missä kaksi kolmasosaa maanosan pinta-alasta on aavikkoa tai kuivuneeksi luettavaa maa-alaa. Yksi Sinsibere-hankkeen tavoitteista on puiden suojeleminen; avaamalla naisille uusia tulonlähteitä osuuskunnassa polttopuiden keräämisen sijaan hankkeella on pyritty estämään maaperän köyhtymistä. Mitä Ankaran osapuolikokouksen konferenssin puheenvuoroissa on korostettu on, että aavikoitumisen ehkäisemisessä ei ole kyse vain muista ympäristökysymyksistä erillisestä projektista. Aavikoitumisen ehkäisemistä ei tulisi myöskään nähdä erillisenä muista kehitystavoitteista. Sinsibere projektissa puiden suojeleminen on yksi tavoite muiden joukossa.

… Ja mitä Ankaraan muuten kuuluu?

Hyvää. Lauantain pommi-iskut ja kolmen viikon päästä uusintana kesältä otettavat parlamenttivaalit pitävät kaupunkia odottavissa tunnelmissa. On selvää, että se, mitä ihmiset odottavat ovat uudet levottomuudet. Lauantain iskujen tekijää ei ole pystytty identifioimaan eikä pidätyksiä ole tehty, vaikka Turkin viranomaiset ovatkin mediassa ilmaisseet toisen iskuista takana olleen nuoren miehen ja toisen iskun takana naisen. Tänään kaupungin metrojärjestelmä suljettiin keskustassa järjestetyn protestin ajaksi, mikä ilmeni varotoimenpiteeksi, mutta aiheutti levottomuutta kaupungilla.

Itse en ymmärrä turkin kieltä, mutta ankaralainen ystäväni on pitänyt minua ajan tasalla ja tämän erityisen, jännittyneen tunnelman tajuamiseen muut aistit riittävät. Muuten minusta tuntuu hassulta ja jopa nololtakin asioida maassa, jossa en osaa kieltä lainkaan. Minua on kuitenkin kohdeltu todella ystävällisesti liikkuessani kaupungilla ja takellellen neuvoja kysyessäni. Ystävällisyys ja lämminhenkisyys ovatkin saaneet viihtymään kovasti kaupungissa kiristyneestä poliittisesta tilanteesta huolimatta.

Lue lisää UNCCD:n maantieteellisistä tavoitteista: http://www.unccd.int/en/regional-access/Pages/default.aspx

Sinsibere-ryhmästä 🙂 : https://www.dodo.org/ryhmat/sinsibere

Sauli Niinistö par aikaa valtiovierailulla Ankarassa: http://www.hs.fi/ulkomaat/a1444707905329

12.10.

Mistä COP12-kokouksessa on kyse?

Aavikoitumista ja maaperän rappeutumista vastaan kamppaileva UNCCD-sopimus (Convention to Combat Desertification) avattiin valtioiden allekirjoitettavaksi vuonna 1992 Rion konferenssissa yhdessä UNFCC- ja UNCBD- sopimusten (Convention on Climate Change, Convention Biological Diversity) kanssa. Sopimus astui voimaan joulukuussa 1996 195 maan ja Euroopan Unionin allekirjoittamana.

COP-lyhenne viittaa osapuolitapaamiseen. Osapuolikokous on UNCCD-sopimuksen korkein päättävä elin, joka koostuu jokaisen  sopimuksen allekirjoittaneen maan edustajistosta. Osapuolitapaaminen järjestetään nykyisin joka toinen vuosi. COP12-tapaamisessa kokoontuvat myöskin sopimuksen CRIC- ja CST-komiteat (sopimuksen tarkastelu- ja tiede-ja teknologiakomiteat).

UNCCD-sopimuksen tavoitteita ovat maan tuottavuuden lisääminen, maaperämme suojeleminen, kestävän kehityksen periaatteiden esitteleminen ja elintason nostaminen niillä alueilla, joihin aavikoituminen ja kuivuus vaikuttavat. Keskeisiä teemoja UNCCD:n kymmenvuotisstrategian toteutuksessa ovat tieteellinen yhteistyö, raportointi ja arviointityö sekä tietoisuuden lisääminen. Keskeiseksi on nostettu myöskin aavikoitumisen ja maaperän rappeutumisen liittäminen muihin ympäristö- ja sosiaalisiin kysymyksiin ja haasteisiin. Näitä ovat esimerkiksi luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos, ravinnon tuotanto, metsät sekä sukupuoli- ja vesikysymykset. Sopimuksen sidettä muihin Rion konferenssissa esitettyihin sopimuksiin ilmastonmuutoksesta ja monimuotoisuudesta pyritäänkin lujittamaan. COP21- ilmastonmuutoskonferenssi pidetään marras- joulukuun vaihteessa Pariisissa.

Nämä tavoitteet ja keskeiset teemat olivat esillä tänään konferenssin avajaisissa pidetyissä puheenvuoroissa, jotka korostivat sopimusten välisten siteiden lujittamista ja tieteellisen tutkimuksen merkitystä. Euroopan Unionin edustaja korosti myöskin sukupuolikysymyksiä. Sukupuolikysymykset ovatkin erityisesti esillä perjantaina (Gender Day).

Linkin takana lisää tietoa sopimuksen tavoitteista: http://www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/LandForLife/Pages…

 

11.10.

.. Terveisiä konferenssikaupunki Ankarasta,  Turkista! Perille on päästy ja kylläisenä ja uteliain mielin valmiina ensimmäiseen konferenssiviikkoon! Minulla on Ankarassa myös hyvä ystävä ja tästä onkin jo heti alkuunsakin ollut uudessa kaupungissa apua; näin pystyin vaihtamaan lennossa ensin paikalliselta punaisten lyhtyjen alueelta varaamani majoituksen hyvien kulkuyhteyksien päässä konferenssipaikalta sijaitsevaan ja tänään myöskin ihaniin turkkilaisiin herkkuihin ja hyvään seuraan ystäväni perheen kotona 🙂

Konferenssin alkua varjostavat lauantaina aamupäivällä Ankaran keskustassa rauhanmarssin katkaisseet pommi-iskut, joiden seurauksena kuolonuhrien luvuksi arvioidaan jo lähes sataa ja haavoittuneiksi lähemmäs toista sataa. Kansalaisjärjestöosallistuminen ja -aktivismi  tuntuvat erityisen tärkeiltä silloin,  kun oikeus niihin kyseenalaistetaan.

Raita

Linkki COP 12 isäntämaa Turkin virallisilla konferenssisivuille: http://www.unccdcop12.gov.tr/en/Home/Index

Lue lisää (suomeksi) Turkin poliittisesti kiristyneestä tilanteesta, viikonlopun pommi-iskuista ja aiemmin mielenilmauksiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista:

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1444448116339

Selvitä, miksi some – päivitykset osapuolitapaamisesta saattavat olla työn takana: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ankara-terror-attack-turk…