Dodo hakee kahta osa-aikaista koordinaattoria

For English version click here

 

Jos olet innoissasi ympäristöongelmien ratkaisusta urbaaniin elämäntapaan vaikuttamisen kautta, Dodo voisi olla Sinulle sopiva työpaikka. Haemme vapaaehtoiskoordinaattoria tukemaan vapaaehtoisten sitoutumista sekä Kääntöpöydän koordinaattoria ja tuottajaa pyörittämään ja kehittämään kaupunkiviljelykeskusta. Lisää tietoa tehtävistä:

———————————————————
Vapaaehtoiskoordinaattori

Työn tärkein tavoite on vapaaehtoisten sitouttaminen järjestön (www.dodo.org) toimintaan. Käytännössä tämän saavuttamiseksi tehtävään kuuluvat seuraavat asiat:

 • Viestinnän koordinointi ja suunnittelu, erityisesti tähdäten luomaan viestintään rakenteita, jotka jatkavat toimintaa ilmankin koordinaattoria (yhteistyössä Kääntöpöydän koordinaattorin kanssa)
 • Uusien jäsenten rekrytointi esittelytapahtumien ym. kautta
 • Kontaktihenkilönä toimiminen uusille jäsenille ja näiden ohjaaminen toimintaryhmien ja projektien pariin
 • Vapaaehtoisten työn tukeminen
 • Laskutus ja osittain laskujen maksaminen
 • Mahdollisten harjoittelijoiden ohjaaminen (yhteistyössä Kääntöpöydän koordinaattorin kanssa riippuen harjoittelijan työnkuvasta)

Aloitus aikaisintaan joulukuussa 2017, viimeistään helmikuussa 2018, kesto 10 kk.

———————————————————
Kääntöpöydän koordinaattori ja tuottaja

Työn tärkein tavoite on, että Kääntöpöydän kaupunkiviljelykeskus (www.kaantopoyta.fi) sekä pyörii että uudistuu vuoden 2018 aikana. Käytännössä tämän saavuttamiseksi tehtävään kuuluvat seuraavat asiat:

 • Tapahtumien tuottaminen: aikataulu ja toteuttajien kerääminen
 • Talkoista ja tapahtumista viestiminen (yhteistyössä vapaaehtoiskoordinaattorin kanssa)
 • Yksityistilaisuuksien myynti ja järjestäminen
 • Väliaikaisen majoituspalvelun käynnistäminen
 • Mahdollisten harjoittelijoiden ohjaaminen (yhteistyössä vapaaehtoiskoordinaattorin kanssa riippuen harjoittelijan työnkuvasta)

Aloitus tammi-helmikuussa 2018, kesto 8 kk.

———————————————————
Yleistä molemmista tehtävistä:

 • Tehtävänkuvat ovat muokattavissa hakijan oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan
 • Tärkeää hyvät some- ja muut viestintätaidot sekä pitkän tähtäimen ajattelu yhdistettynä tekemisen meininkiin
 • Dodo-kokemus on hyödyksi mutta ei välttämätöntä, edellytämme vähintään intoa toimia ympäristön puolesta Dodon tapaan. Tästä lisää www.dodo.org
 • Työaika 20 h/vko joustavasti
 • Palkka 1000 €/kk
 • Jos käytettävissäsi on palkkatukea, työaikaa voidaan pidentää
 • Paikka osittain joustava, mutta joka viikko ainakin jonkin verran työtä toimistolla/viljelmällä Pasilassa, toisinaan muuallakin tapahtumien tms. merkeissä
 • Vähintään englannin kielitaito pakollinen

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluettelon kanssa 12.11.2017 mennessä osoitteeseen . Mainitse hakemuksessa, minkälaista kokemusta sinulla on vastaavista tehtävistä ja mitä ideoita sinulla on mainittujen tehtävien käytännön toteutukseen.

———————————————————

 

In English

 

If you are enthusiastic about addressing environmental problems through influencing lifestyle change, Dodo might be have right job for you. We are looking for a Volunteer coordinator to support volunteer commitment and a Coordinator and programme producer for Kääntöpöytä / Turntable to run and develop the urban gardening hub. More information:

———————————————————
Volunteer coordinator

The most important objective of the job is to support volunteers commit to the activities of the organisation (www.dodo.org). In practice, reaching this goal will involve the following:

 • Coordinating and planning communications, particularly aimed at structuring communications so that future activity could progress without a coordinator (working together with the coordinator of Kääntöpöytä / Turntable)
 • Recruiting new members, e.g. through showcasing at events
 • Working as contact person for new members and directing them towards activities and projects within the organisation
 • Supporting volunteer activities
 • Invoicing and, sometimes, paying bills
 • Managing possible interns (in collaboration with the coordinator of Kääntöpöytä / Turntable as appropriate)

Start date at the earliest December 2017, latest February 2018, for 10 months.

———————————————————
Coordinator and programme producer for Kääntöpöytä / Turntable

The most important objective of the job is to manage and renew the work of Kääntöpöytä / Turntable (www.kaantopoyta.fi) in 2018. In practice, reaching this goal will involve the following:

 • Producing events: scheduling and recruiting
 • Communicating about talkoot (work parties) and events (together with the Volunteer coordinator)
 • Selling and organising private events
 • Initiating temporary accommodation services
 • Managing possible interns (in collaboration with the Volunteer coordinator as appropriate)

Start date January-February 2018, for 8 months.

———————————————————
Features common to both jobs::

 • The job profile can be adapted to suit the skills and interests of the successful candidate
 • Important to have a good grasp of social media and other communications, and a sense of how to link long-term thinking with getting on with things right now
 • Experience of Dodo as an organisation will be beneficial but not imperative, but we expect you to be enthusiastic about working for the environment in the Dodo-style. More on this www.dodo.org
 • Flexible 20 hours/week work time
 • Salary 1000€ per month
 • If you are eligible for pay subsidy, the working hours can be lengthened
 • The posts are partly flexible, but you are expected to do some work each week at the office / garden in Pasila, and occasionally elsewhere at events and so on

Send expressions of interest in a letter accompanied by your CV to reach us at . In your application, mention what kind of experience you have of equivalent work and give some ideas about how you would tackle the required tasks in practice.