25-vuotias Dodo ry palkkaa viestintä- ja kehityspäälliköt

Ympäristöjärjestö Dodon viestintäpäälliköksi on palkattu agroekologi Elisa Niemi ja kehityspäälliköksi arkkitehti Malm Nordlund. Niemi on aiemmin toiminut muun muassa Luomuliiton toiminnanjohtajana ja Nordlund arkkitehtitoimistossa. Tänä vuonna 25 vuotta täyttävä Dodo palkkaa ensimmäistä kertaa työntekijöitä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Vaikka dodolaisten vapaaehtoistyö on jatkossakin avainroolissa, työntekijöiden apu laajan toiminnan koordinointiin tulee tarpeeseen, kertoo puheenjohtaja Simone Maxand.

Dodon juhlavuoden päätapahtuma on kaupunkiviljelyn ja urbaanin ruoantuotannon tulevaisuuskuvia esittelevä Kaupunkiruokaa-näyttely Helsingin kaupunginmuseossa 15.5.-30.9.

Kaupunkiympäristön kehittäminen on monenlaisista ammattilaisista, harrastajista ja opiskelijoista koostuvan Dodon ydinosaamista. Dodon suunnitelma “Nurmikot kukkakedoiksi ja kaupunkiviljelmiksi – apua ilmastolle, pölyttäjille ja Itämerelle” äänestettiin toteutettavaksi OmaStadissa eli Helsingin osallistuvassa budjetoinnissa. Suunnitelman toteutus alkaa Helsingin kaupungin kanssa alkuvuonna.

Dodon tavoite on luoda kestävää onnellisuutta kaupunkeihin. Tyypillistä on erilaiset pilotoinnit, joiden syntysijoina on usein Keski-Pasila. Sinne Dodo on muun muassa rakentanut vanhalle veturien kääntöpöydälle kasvihuoneen, puutarhan sekä tapahtumatoimintaa. Pasila on muuttunut merkittävästi, ja Dodo haluaa vaikuttaa siihen, että Triplan eteläpuolella olevan vanhojen veturitallien alueen kulttuuritoiminta kehittyy.

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Malm Nordlund, , puh. 044 320 8867

25-year-old NGO Dodo hires Communications and Development Directors

Environmental NGO, Dodo, has hired agro-ecologist Elisa Niemi as Head of Communications and architect Malm Nordlund as Head of Organisational Development. Niemi has previously worked as Managing Director of the Finnish Organic Association and Nordlund in an architectural firm. Dodo is hiring employees for the first time with an open-ended contract.

Volunteering in Dodo will continue to play a key role, but help from employees in coordinating activities will be very useful, says chairwoman Simone Maxand.

The main event of Dodo’s 25th anniversary year is the “City Food” exhibition presenting perspectives regarding the future of urban gardening and urban food production at the Helsinki City Museum, from 15th May to 30th September.

Developing an urban environment is at the core of Dodo’s know-how. The NGO consists of a diverse range of professionals, amateurs and students. Dodo’s plan, ”Lawns for Flower Arrangements and Urban Plants – Helping the Climate, Pollinators and the Baltic Sea”, was voted by the public as a project to be implemented in OmaStadi, Helsinki’s participatory budgeting project. Implementation of the plan will begin in the early part of the year with the City of Helsinki.

Dodo’s goal is to create sustainable happiness in cities. Typical activities are various pilot projects taking place in central Pasila, where Dodo has built a greenhouse, a garden and an event facility on an old locomotive turntable. Pasila has undergone major changes, and Dodo wants to influence the development of cultural activities of the old locomotive area south of Tripla.

For more information:
Head of Organisational Development, Malm Nordlund, , tel. 044 320 8867