Dodo hakee toiminnanjohtajaa vuodelle 2020

Oletko järjestötoiminnasta, ympäristön kestävyydestä ja sosiaalisesta kehityksestä kiinnostunut sekä niiden parissa kokemusta kartuttanut henkilö, joka on käytettävissä koko- tai osa-aikaiseen työhön tammikuusta alkaen?

Dodo on vuonna 1995 perustettu suomalainen ympäristöjärjestö (https://dodo.org). Dodo käsittelee ympäristöongelmia yhteiskunnallisesti, turhaan yksinkertaistamatta. Ruokapöydästä, metrotunnelista tai seikkailulomalta ei ole pitkä matka globaaleihin ympäristöongelmiin.

Energisen asenteen lisäksi edellytyksiä työhön:

  • Aiempaa kokemusta järjestötoiminnasta (vapaaehtoistyö, koordinointi, tuotanto, hallinto)
  • Vahva kiinnostus työskentelyyn ja kehitystoimintaan ympäristö- ja yhteiskunnallisiin ongelmiin
  • Hyvät viestintä- ja järjestelytaidot
  • Vahva englannin- ja suomenkielen osaaminen
  • Käytettävissä työhön tammikuusta 2020 alkaen

Jos olet kiinnostunut, lähetä CV:si ja hakemuksesi ennen 10.12.2019 Simone Maxandille – . Ja ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja toimesta.

Yleisimmät työtehtävät:
Jäsenyyksien koordinointi, tapahtumatuotannot ja työryhmien tukeminen, rahoitushakemuksista huolehtiminen, viestintä ja edustus, kumppaniverkostojen koordinointi, vapaaehtoisten integrointi.


Dodo is hiring an NGO Director for the year 2020

Are you interested and experienced in NGO work, environmental sustainability and social development, and available for full- / half-time work next year starting from January?

Dodo is a Finnish environmental organization founded in 1995 (https://dodo.org). It addresses environmental issues societally, without unnecessary simplification. From a dining table, a metro tunnel or an adventure holiday, there is a short way to global environmental issues.

In addition to enthusiasm the requirements for the role are:

  • Prior experience in an NGO (volunteering, coordination, production, management)
  • Strong interest in working and advancing with environmental and urban issues
  • Good communication and organizational skills
  • Proficiency in Finnish and English
  • Available to start working in January 2020

If you are interested, please send your CV and motivation letter before 10.12.2019 to Simone Maxand – . Also feel free to get in touch for further questions.

The common tasks for the job:
Membership coordination, event production and support of working groups, financing and funding, communication and representation, coordination of partner network, integration of volunteers.