Typpilaakso esittää: Hoivan piirit – soul, society, soil

Typpilaakson työtilayhteisö järjestää keskustelusarjan hoivasta sosiaalisen muutoksen lähtökohtana.

Rauhanpuolustaja ja ympäristöaktivisti Satish Kumarin mukaan olemme yhden maaperän yhteisö, jossa sielut ja ekosysteemit kietoutuvat toisiinsa. Toimet, joita kohdistamme itseemme, toisiin ihmisiin ja maaperään vaikuttavat aina ristiin, toinen toisiinsa. Siksi yhteiskunnallisen, vaikuttamaan pyrkivän toiminnan tavoite tulisi olla kärsimyksen vähentämisen kaikilla kolmella tasolla. Miten?

Neliosaisessa Hoivan piirit -tapahtumasarjassa tutkiskellaan yksilön, yhteiskunnan sekä maaperän hyvinvoinnin edistämistä hoivan kautta. Ensimmäisillä kolmella kerralla herätellään tietoisuutta kustakin hoivan piiristä: Soul käsittelee itsen hoivaa sekä hoiva-mentaliteetin merkitystä yhteiskunnallisten muutosten edistämisessä. Society -kerralla keskustelemme hoivan väylistä  ja rakenteista yhteiskunnassa; tapausesimerkkinä on hoiva-alojen kriisi ja mahdollisuudet solidaarisuuteen hoiva-alan työntekijöiden kanssa. Soil -kerralla pohdimme maaperän hoivaa ja mahdollisuuksia hoivaavamman maatalouden edistämiseen eri mittakaavoissa. Neljännellä kerralla kuromme yhteen kolmella ensimmäisellä kerralla heränneitä ajatuksia ja kurkotamme kohti käytäntöä yhteiskunnallisen unelmoinnin työpajassa.

Hoivan piirit -sarja pyrkii herättelmään näkökulmia hoivaan ja hoivaavuuteen yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Se on aloite, joka perustuu järjestäjien kiinnostukseen ottaa hoiva poliittisen toiminnan lähtökohdaksi ja tavoitteeksi. Unelmoimme hoivaavammista suhtautumisesta itseen ja kaikenlaisiin toisiin, uskomme hoivaavamman yhteiskunnan ja instituutioiden kehittämisen mahdollisuuksiin, sekä toivomme, että on mahdollista oppia parempaa lajienvälistä hoivaa.

Tapahtumasarjan fasilitoivat Aliisa Talja ja Samuli Laine yhteistyössä Typpilaakson ja Urban Dinner -hävikkiruokaillallisen kanssa. Puheenvuoroja kuullaan myös aihekohtaisilta vierailijoilta. Sarja on suunniteltu neliosaiseksi. Osallistuminen joko kokonaisuuteen tai yksittäisille kerroille on mahdollista.

Tapahtumakerrat

Tapahtumat järjestetään Dodo ry:n toimistolla (Pasilan vanhat veturitallit, Veturitallinkuja G) osana Urban Dinner -hävikki-illallista. Illallista valmistetaan yhdessä noin klo 17 – 19 ja keskustelu alkaa klo 19.30. Tapahtumaan osallistumiseen riittää kiinnostus kuunnella keskustelua päivän aiheesta. Osallistuminen ei edellytä materiaalin tuottamista, osallistumista yhteiseen keskusteluun tai harjoitteeseen. Ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella.

SOUL 12.4. klo 19.30–21

Miten harjoittaa sielukasta aktivismia? Ja onko kulttuurissamme tilaa sielulle, sen huomioimiselle? Entä miten sielu ja hoiva liittyvät yhteen? Onko hoivaaminen osa arvojani ja ajatteluani? Ja mistä itsen hoiva koostuu? Onko se individualistista ja uusliberalistista oman edun tavoittelua? Vai miltä näyttäisi hoivaan perustuva yhteiskunnallinen toiminta?

Tapahtumassa kuulemme käsitteellisiä ja käytännöllisiä näkökulmia itsen hoivaan sekä reflektoimme yllämainittuja kysymyksiä itsenäisesti tai muiden osallistujien kanssa. Päätämme illan yhdessä Metta-meditaatioharjoitteeseen.

Illan puhujina toimivat tapahtumasarjan fasilitaattorit Aliisa Talja ja Samuli Laine. Aliisa on monitaiteilija ja fasilitaattori, joka käsittelee työssään suhteisuuden, läheisyyden ja huolenpidon kysymyksiä. Aliisalla on vuosien kokemus kollektiivisesta toiminnasta, työpajojen järjestämisestä sekä feminististen toimintatapojen tutkimisesta ja kehittämisestä. Samuli on skenografi ja esitysten tekijä sekä W A U H A U S -kollektiivin ja Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen. Viime aikoina Samulia on kiinnostanut utopiat, talous ja puutarhanhoito.

Tapahtuman tallenne löytyy täältä.

SOCIETY 24.5. klo 19.30–21

Mitä tapahtui hoivalle? Mikä arvo hoivalla meille on – ja miten se näkyy käytännössä? Miten hoivavastuu jakautuu ja kannammeko siitä osamme? Entä miten puhua hoivasta kaikki sen merkityksellisyyden ulottuvuudet huomioiden? Ja millä keinoin luoda sekä ylläpitää hoivaavampaa yhteiskuntaa käytännössä?

Hoivan piirit: Society -tapahtumassa keskustelemme hoivan merkityksestä, arvostuksesta ja rakenteista yhteiskunnassa. Lähestymme aihetta hoiva-alojen kriisin kautta: saamme näkökulmia sen taustoihin sekä hoivatyöhön käytännössä. Pohdimme yhdessä suhdettamme hoivaan; mitä pitäisi tapahtua ajatuksissamme ja toiminnassamme, julkisessa keskustelussa sekä poliittisessa päätöksenteossa, että syntyisi hoivaavampi yhteiskunta. Päätämme illan yhteiseen fasilitoituun keskusteluun.

Illan fasilitoivat Aliisa Talja ja Samuli Laine. Tapahtuman vierailevat puhujat ovat yhteiskuntapolitiikan tutkija Lina Van Aerschot sekä varhaiskasvatuksen opettaja Aino Talja. Aiheen paikallisuuden ja ajankohtaisuuden vuoksi puheenvuorojen ja keskustelun kieli on suomi.

Lina Van Aershot työskentelee tutkijatohtorina Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä. Hän tutkii hoivaköyhyyttä ja avun riittämättömyyttä. 

Aino Talja on on Göteborgissa asuva varhaiskasvatuksen opettaja, jota kiinnostavat kasvatustyön yhteiskunnalliset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Työssään Ainolle on tärkeää kohdata lapsia kanssaihmisinä ja yhdessä tutkiskella miten tätä elämää olisi hyvä elää. Opinnäytetyönsä Aino kirjoitti kosketuksen merkityksestä varhaiskasvatuksessa.

SOIL 21.6.

Hoivan piirit: Soil -tapahtumassa käsittelemme maaperän hoivaa ja sen puutetta. Lähestymme maan hoivaa käsitteellisesti ja käytännössä: olemme kosketuksissa maahan, kuulemme puheenvuoroja maaperän köyhtymisen taustalla olevista ajatusmalleista sekä niiden vaihtoehdoista ja hoivaavamman maatalouden harjoittamisesta. Puheenvuorot kutsuvat pohtimaan mahdollisuuksiamme vaikuttaa; mitä pitäisi tapahtua ajatuksissamme ja toiminnassamme, julkisessa keskustelussa sekä poliittisessa päätöksenteossa, että maaperästä pidettäisiin parempaa huolta?

Ensimmäisen alustuspuheenvuoron pitää väitöskirjatutkija Saana Hokkanen. Saana tekee tutkimustaan Helsingin yliopistolla Globaalin kehitystutkimuksen oppiaineessa. Tutkimuksessaan hän tarkastelee elonkirjon ja monilajisen olemassaolon hävitystä Euroopassa, teollisen maatalouden ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kontekstissa. Tutkijan työnsä ohessa Saana tekee keramiikkaa, pyöräilee ja yrittää viljellä vihanneksia puutarhassaan. Saana on syntynyt ja kasvanut maatilalla Keski-Suomen maaseudulla.

Toinen puhujamme on Susann Rännäri, Luomuliiton toiminnanjohtaja. Luomuliitto on luomutuottajien yhteistyöjärjestö, koostuen kahdestatoista luomuyhdistyksestä, jonka kautta yli 1500 luomutuottajaa on liiton jäsenenä. Luomuliitto julkaisee luomutuottajille suunnattua ammattilehteä, antaa neuvontaa ja tekee edunvalvontatyötä, jonka tavoitteena on turvata luomutuottajien toimintaympäristö. Susann asuu Majvikin biodynaamisella tilalla, jossa tuotetaan vihanneksia pääkaupunkiseudun markkinoille. Hänen intohimonsa on vapaa tanssi ja avantouinti.

Tapahtuman tallenne löytyy täältä.


Typpilaakso esittää -keskustelusarja on syntynyt työhuoneyhteisön lounastaukojen ja illanistujaisten keskusteluista, joissa on pohdittu monialaisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia, järjestäytymistä ja yhteiskunnallisen muutoksen tekemistä. Typpilaakso on työhuoneyhteisö Pasilan Veturitalleilla.