Pääsiäissaari-palkinto Sauli Niinistölle

09.06.2000

Ympäristöjärjestö Dodo antaa Pääsiäissaari-palkinnon valtiovarainministeri Sauli Niinistölle ja valtiovarainministeriölle vuoden tahattomasta ympäristöteosta.

Palkinnon perusteena on autoilua hillitsevä korkea bensiiniverotus. Tieliikenteen kustannukset ja haitat yhteiskunnalle ovat yhä huomattavasti suuremmat kuin valtion saamat tulot autoilun verotuksesta.

Katalysaattorit eivät poista hiilidioksidia, ja Suomessa tieliikenteen hiilidioksidipäästöt ovatkin tänä vuonna noin 11 miljoonaa tonnia. Lisäksi noin puolet autoilun kuluttamista luonnonvaroista tuhlaantuu muuten kuin polttoaineen kautta. Viimeisten 30 vuoden aikana Suomessa on kuollut tieliikenteessä noin 14 000 ihmistä ja vammautunut vielä useampia. Ajomäärien pienentäminen on tehokkain keino tieliikenteen haittojen vähentämiseksi. Maaseutua pitää tukea, mutta bensiiniverotuksen alentaminen ei ole tehokas keino, koska suuri osa ajomatkoista tehdään kaupungeissa. Viime vuonna tahattomille ympäristöteoille annettava Pääsiäissaaripalkinto meni lakkoileville lennonjohtajille.

Perjantaina 9. kesäkuuta valtiovarainministeri Sauli Niinistö vastasi Suomen Keskustan välikysymykseen polttonesteiden hinnasta. Niinistön kielteinen kanta bensiiniverotuksen alentamiseen jatkoi johdonmukaisesti valtiovarainministeriön kiitettävää bensiiniverotuslinjaa. Bensiinin hinnannousu vähentää todennäköisesti kuukausittain tuhansia tonneja hiilidioksidipäästöjä.

Valtiovarainministeri Niinistö perusteli nousseita polttonesteiden hintoja maailmanmarkkinoiden hintamuutoksilla. Niinistön mukaan Suomessa luovuttiin 80-luvulla hintojen tasausjärjestelmistä siirryttäessä ”aidosti toimiviin maailmanmarkkinoihin”. ”Korkeat polttonesteiden hinnat eivät horjuta Suomen kilpailukykyä, koska pääasialliset kilpakumppanit ovat täysin samassa asemassa”, ministeri totesi viitaten muiden EU-maiden yhtälailla korkeaan polttonesteverotukseen. Sauli Niinistön perustelujen ollessa muita kuin ympäristöön liittyviä, Dodo ry. antaa valtiovarainministeri Niinistölle ja valtiovarainministeriölle Pääsiäissaari-palkinnon vuoden merkittävimmästä tahattomasta ympäristöteosta.

Tilastokeskuksen mukaan yli puolet suomalaisista uskoo virheellisesti, että katalysaattorit ja uudet bensiinilaadut poistavat autoilun kasvihuoneilmiöön vaikuttavat päästöt. Bensiinin hinnankorotuksista huolimatta liikenteen määrä ja autokanta ovat kasvussa. Liikenne aiheuttaa maailmanlaajuisesti noin neljänneksen kasvihuonekaasupäästöistä.

Suomessa tieliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat tänä vuonna noin 11 miljoonaa tonnia, noin viidesosa Suomen hiilidioksidipäästöistä. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi tieliikenne saastuttaa ilmaa, maaperää ja vesistöjä monin tavoin. Se on muun muassa merkittävin ilmakehän typen oksidien lähde.

Toukokuussa jopa ympäristöministeri Satu Hassi oli valmis laskemaan bensiinin hintaa. Hassin mielestä hiilidioksidipäästöjä voisi tehokkaammin laskea sähkö- ja energiaverojen korotuksella. Ehdotuksessa unohdetaan kuitenkin, että hiilidioksidi- ja muut pakokaasupäästöt eivät ole autoilun ainoa haitta: lisäksi on huomioitava kaikki autoilun vaatimat rakenteet tiestöineen, huoltamoineen ja parkkipaikkoineen. Tiet pirstovat niin luontoa kuin asuinalueitakin ja parkkipaikat vievät tilaa kaupungeista. Karkeasti arvioiden noin puolet autoilun kuluttamista luonnonvaroista kuluu muuhun kuin auton käyttöön: auton valmistukseen ja niiden tarvitsemaan infrastruktuuriin.

Viimeisen 30 vuoden aikana Suomessa on kuollut tieliikenteessä noin 14 000 ja loukkaantunut noin 190 000 ihmistä. Vertailun vuoksi: viimeisen 100 vuoden aikana karhut ovat tappaneet Suomessa yhden ihmisen.

Eräs perustelu bensiiniveron alentamiselle olisi ollut se, että bensiinin hinnasta kärsivät erityisesti maaseudun asukkaat. Maaseutua tulee tukea, mutta bensiiniverotuksen alentaminen ei kohdennu maaseudulle, vaan kaikille autoilijoille, joista suurin osa on kaupunkilaisia. Maaseudun liikkumisongelmia voitaisiin lieventää tukemalla haja-asutusalueiden joukkoliikennettä ja palveluita. Rahaa tähän tukeen voitaisiin saada nimenomaan kasvavista bensiiniverotuloista.

Pääsiäissaari-palkinto


Vain muutamassa vuosisadassa Pääsiäissaarten ihmiset tuhosivat saarten kasvit ja eläimet sukupuuttoon sekä johtivat yhteiskuntansa kaaokseen ja kannibalismiin. Hävinneiden sivilisaatioiden joukossa Pääsiäissaaret säilyy ratkaisemattomana mysteerinä, jota luonnehtivat jättimäiset kivipatsaat ja eroosion köyhdyttämä maisema. Toisaalta taustalla häilyy kuva Tyynenmeren saarista paratiisin kaltaisena ihmisen ikuisen hyvinvoinnin ja onnen tyyssijana.

Palkinnolla Dodo ry haluaa muistuttaa jokapäiväisen toimintamme vaikutuksista ympäristöpalkintojen ja -titteleiden aikana.

Ympäristönsuojelu on otettu osaksi jokaisen yhteiskunnallisen toimijan sanavarastoa ja puhetapaa, mutta ympäristövaikutuksiltaan kaikkein vaikuttavimmat teot jäävät silti usein huomaamatta. Pääsiäissaari-palkinnolla Dodo ry haluaa nostaa esiin tekoja, jotka myönteisillä ympäristövaikutuksillaan peittoavat monet eri tahojen palkitsemat varsinaiset ympäristöteot, mutta joiden ympäristömerkitys hautautuu tärkeämmän yhteiskunnallisen tai taloudellisen merkityksen alle.

Lisätietoja:


Varapuheenjohtaja Jarno P. Vastamäki, puh. 050 560 6991
Projektisihteeri Tommi Laitio, puh. 050 563 4950