EU tutkii Euroopan rannikoiden tuulivoimapotentiaalia

EU alkaa tutkia offshore-tuulivoimaloiden sijoittamista rannoilleen. Puolentoista vuoden Concerted Action on Offshore Wind Energy in Europe -projektissa on tarkoitus kartoittaa mm. tarjolla olevaa ja tarvittavaa offshore-teknologiaa sekä tuulivoimaprojektien taloudellisia, poliittisia ja ekologisia piirteitä. Kerätyt tiedot aiotaan antaa vapaaseen käyttöön. Mikäli suurten offshore-tuulivoimaloiden kysyntä kasvaa, eurooppalaisten tuulivoimaloiden valmistajat ja tuulivoimaan erikoistuneet insinöörit saavat lisää töitä. Tuulivoiman kehittämisen suurimmat haasteet ovat tällä hetkellä juuri offshore-tekniikassa, jonka kustannusten toivotaan laskevan nykyisin paljon käytettyjen maalla, ei merellä, sijaitsevien tuulivoimaloiden kustannusten tasolle.

European Wind Energy Association päätti puolestaan syyskuisessa vuosikokouksessaan tarkistaa tavoitteitaan. Aiemmin yhdistys oli asettanut vuoden 2010 tavoitteeksi 40 gigawattia tuulivoimaa Euroopassa, mutta nyt se korotettiin 60 gigawattiin. Näistä siinä 5 gigawattia oletetaan nimenomaan offshore-voimaloiden tuottamiksi. Vuonna 2020 yhdistys arvelee offshore-voimaloiden tuottavan jo 50 gigawattia.

Lisää aiheesta