CNE: EU:n suunnitelmat päästökaupasta liian suppeita


Eurooppalaisten ilmastonmuutosta vastaan toimivien järjestöjen yhteistyöelin Climate Network Europe (CNE) kritisoi EU:n komission esittämiä suunnitelmia kasvihuonekaasujen kaupan järjestämisestä. CNE:n mukaan suunnitelmassa keskitytään liikaa raskaaseen teollisuuteen ja jätetään huomiotta ne talouden alueet, joilla päästöt kasvavat nopeimmin.

CNE:n mukaan komissio ei ole osoittanut, mitä hyötyä ympäristölle koituu siitä, että päästökauppaa voivat tehdä raskaan teollisuuden alat. Järjestön mukaan teollisuus on jo vähentänyt päästöjään. Sen sijaan päästöt kasvavat huolestuttavasti liikenteessä, kotitalouksissa ja palvelusektorilla.

CNE varoittaa lisäksi komissiota takertumasta liikaa päästökaupan kehittelyyn. Komission tulisi sen mukaan kehittää muita toimintatapoja päästöjen vähentämiseksi eikä käyttää kaikkea luovuuttaan päästökauppasuunnitelman hiomisessa.

Lähde: ENDS Environment Daily